Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Archeologams Teisės aktai
El. paštas Spausdinti PDF

Teisės aktai

 

1. 1992-01-16 1992 metų pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija (pdf)

 

2. 1994-05-08 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (pdf)

 

3. 2008-07-03 Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (pdf)


4. 2001-09-03 Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos ir mokslinės archeologijos komisijos nuostatų patvirtinimo (pdf)

 

5. 2005-06-09 Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklės (pdf)

 

6. 2005-06-22 Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašas (pdf)

 

7. 2005-06-09 Atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtus lobius taisyklės (pdf)

 

8. 2005-04-15 Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašas (pdf)

 

9. 2005-04-14 Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklės ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato forma (pdf)

 

10. 2005-02-25 Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metų rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklės (pdf)

 

11. 1992-06-09 LRV nutarimas ,,Dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir įamžinimo" (pdf)

 

12. 1996-02-01 Atsiskaitymo už išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus bendrieji reikalavimai

 

13. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Ketvirtoji knyga. Daiktinė teisė

 

14. 2007-08-08 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai

 

15. 2010-06-17 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvų pakeitimai

 

16. 2011-08-16 Paveldo tvarkybos reglamentas "Archeologinio paveldo tvarkyba"

 

17. 2013-07-04 Įsakymas dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo

 

18. 2013-07-11 Įsakymas dėl archeologinių tyrimų patikrinimų kontrolinio klausimyno patvirtinimo

 

Aktualijos

2017 m. rugsėjo 8 d. 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorijoje Gediminas Petrauskas ginsis disertaciją tema "Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys".
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas dalyvauti seminare "Gender and Change in Archaeology"
Skaityti daugiau...
 
Gautas kvietimas teikti straipsnius "Journal of Computer Applications in Archaeology" (JCAA).
Skaityti daugiau...
 

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis