Lietuvos archeologijos draugija

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Archeologijos biblioteka Pagrindinė literatūra

Bibliotekoje panaudota Vilniaus universiteto bei Lietuvos istorijos instituto 2006 m. vykdyto LVMSF finansuoto projekto "Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas" (L-06011) (vad. prof. A. Luchtanas) metu nuskenuota medžiaga.

Autorius
Greita paieška
AutoriusStraipsnisLeidinysLeidimo metaiLeidimo vietaLeidinio Nr.Puslapiai
Alytaus rajono piliakalnių takais. Alytaus rajono piliakalnių apžvalga ir aprašymas2010Alytus1-88
Prie baltų kultūros ištakų. A. Girininko mokslinės veiklos apžvalga, bibliografija lietuvių kalba2009Klaipėda1-44
2007 metais išleisti leidiniaiLietuvos pilys 20072008VilniusT. 3148-151
Sėliai. The Selonians2007Vilnius1-280
Liubarto pilisLietuvos pilys 20052006VilniusT. 188-89
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2005 m. leidiniaiLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1115
Ketinama atkurti medinę pilįLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1114
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus (apie jį ir publikacijų sąrašas)Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda7-18
Žiemgaliai. The Semigalians2005Vilnius1-240
Baltų archeologija2002Vilnius1 (13)1-48
Baltų archeologija1998Vilnius1-2(11-12)1-31
32-60
Baltų archeologija1997Vilnius1 (10)1-25
26-48
Baltų archeologija1996Vilnius1 (8)1-40
Baltų archeologija1996Vilnius2 (9)1-40
Baltų archeologija1995Vilnius1 (4)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius2 (5)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius3 (6)1-32
Baltų archeologija1995Vilnius4 (7)1-40
Baltų archeologija1994Vilnius11-24
Baltų archeologija1994Vilnius21-32
Baltų archeologija1994Vilnius31-32
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. IV. I-XIII a. radiniai1978VilniusIV1-160
Žemėlapiai 1-73
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. III. I-XIII a. pilkapynai ir senkapiai1977VilniusIII1-92
Žemėlapiai 1-11
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. II. Piliakalniai1975VilniusII1-228
Žemėlapiai 1-8
Lietuvos TSR archeologijos atlasas. I. Akmens ir žalvario amžiaus paminklai1974VilniusI1-83
84-205
206-248
Žemėlapiai 1-25
Katalog der Ausstellung zur Konferenz baltischer Archäologen in Rīga 19301930Rīga1-57
58-109
110-176
Tafel 1-56
Prūsų archeologijaUžmirštieji prūsai1999Vilnius1-115
Sembų palikimasUžmirštieji prūsai1999Vilnius116-205
Padavimai ir sakmėsUžmirštieji prūsai1999Vilnius206-255
MaršrutaiUžmirštieji prūsai1999Vilnius256-263
Åberg N.Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit1919Uppsala-Leipzig1-28
29-68
69-105
106-150
151-174 Karte I-VIII
Samalavičius S., Tautavičius A., Urbanavičius V., Armalaitė R., Abramauskas V., Kitkauskas N., Skučienė A., Steponavičienė D., Remecas E., Rackevičius G., Kvizikevičius L., Gaigalas A.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1994-1995 metų tyrimai)1999VilniusT. 41-376
Springmann M.J., Wenicke H., Fedorov G., Jagodzinski M., Kulakov V., Adomavičius R., Elertas D., Domzal R., Meyer H., Dorka M.Betrachtungen zu Haffe- und Strandseen als Küstenland-Schaften.Ein Projekt zur maritimen Inventarisation des Kurischen (Kursiu Marios), Frischen (Vistula Zalew) und Stettiner Haffes (Szceczinski ZalewPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda269-322
Tautavičius A., Adomonienė O., Galvidytė I.Rimutės Rimantienės bibliografija (1938-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 1913-30
Akavickas R.Kraštų (Svėdasų) senkapiai vadinami TaurakalniuLietuvos archeologija1995VilniusT. 115-15
Aleksandr Zubov, Nadežda ChaldejevaBaltų tautų odontologinė morfologinė klasifikacijaVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius313-326
39-67
Aleksandravičius E.Caro valdžios požiūris į Vilniaus archeologijos komisiją (1855-1865)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius4 (89)101-112
Aleksiejūnas V.Senkapių monetosLietuvos archeologija1995VilniusT. 1116-20
Aleksiejūnas V.Rytų Lietuva I tūkst. pr. m. erąLietuvos archeologija1992VilniusT. 856-85
Aleksiejūnas V.MonetosLietuvos archeologija1988VilniusT. 663-65
Alionienė I.Histomorfologinio metodo taikymas archeologijojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2673-76
Alseikaitė-Gimbutienė M.Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit1946Tübingen1-39
40-76
77-111
112-142
143-175
176-216
Karte I-V
Tafel 1-26
Andreis VasksRytų Pabaltijo ir Centrinės Europos ryšių epizodas ankstyvajame žalvario amžiujeVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius151-163
69-79
Pages from doc01197020140111111642-6
Pages from doc01197120140111113337-5
Andris CauneApie vadinamųjų kuršių kapų Rygoje etninę priklausomybęVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius241-251
291-311
Antanaitis I., Riehl S., Kisielienė D.Žemės ūkio raida ir archeobotaniniai tyrinėjimai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 1947-68
Antanaitis-Jacobs I., Stančikaitė M.Akmens ir bronzos amžiaus gyventojų poveikis aplinkai ir jų ūkinė veikla Rytų Baltijos regione archeobotaninių tyrimų duomenimisLietuvos archeologija2004VilniusT. 25251-266
Antanaitis-Jacobs I., Kisielienė D., Stančikaitė M.Archeobotanika Lietuvoje: makrobotaniai ir palinologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 2677-98
Antoniewicz W.Sprawozdanie z delegacji na Podole i do WilnaWiadomości archeologiczne1921t. 6184-193
Anušauskienė D., Butėnas E.Lietuvos archeologijos 1-20 tomų bibliografija (1979-2000)Lietuvos archeologija2000VilniusT. 20263-270
Armalaitė R., Kitkauskas N., Ožalas E., Steponavičienė D., Racevičius R., Remecas E., Skučienė A., Vailionis E., Rudokaitė R.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1996-1998 metų tyrimai)2003VilniusT. 51-344
Urtāns J., Asaris J.A study of historical port sites in Kurzeme between Pāvilosta and UžavaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21367-374
Aspelin J. R.Antiquités du Nord Finno-Ougrien1884St. Pétersbourg324-366
367-399
Astrauskas A. [Астраускас А.]Погребальные памятники ятвяжской земли [Pogrebalnyje pamiatniki jiatviazhskoj zemli]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda70-77
Auksuolė ČepaitienėVerpsčių bei prieverpsčių formos lokalinis savitumasVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius327-339
Bagdanavičiūtė I., Marmaitė I., Valiūnas J.Lietuvos pajūrio apgyvendinimas proistorije: geologinio substrato įtakos tyrimai naudojant GISLietuvos archeologija2004VilniusT. 26149-160
Bahrt O.Das letzte Jahrzehnt der Altertumsgesellschaft InsterburgZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 19I-VI
Vaškevičiūtė I., Bakanauskas J. A.Galvos dangos ir jos puošybos terminijaLietuvos archeologija2008VilniusT. 33187-202
Balčiūnas D.Keramikos degimo krosnys Kaune XV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18205-220
Balčiūnienė I.XIV-XVII a. Alytaus miesto gyventojų odontologijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 1121-25
Balčiūnienė I., Česnys G., Jankauskas R.Spigino mezolito kapų kraniometrija, odontologija, osteometrija, paleopatologijaLietuvos archeologija1992VilniusT. 810-16
Balčiūnienė I.Etninės odontologijos duomenysLietuvos archeologija1988VilniusT. 6100-103
Girininkas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Kretuono 1-os gyvenvietės vidurimio neolito kapai (Švenčionių raj., Reškutėnų apyl., Rėškutėnų kaimas)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 45-14
Butrimas A., Kazakevičius V., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Ankstyvieji virvelinės keramikos kultūros kapai LietuvojeLietuvos archeologija1985VilniusT. 414-24
Kunskas R., Butrimas A., Česnys G., Balčiūnienė I., Jankauskas R.Duonkalnis: vėlyvojo neolito gyvenvietė, alkas ir kapinynasLietuvos archeologija1985VilniusT. 425-66
Balčytienė B.Trakų Salos pilisLietuvos pilys 20052006VilniusT. 172-78
Balodis F.Lettischer Burgen- und Hausbau in der jüngeren EisenzeitCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae275-282 Tafel I-IV
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas D., Ostrauskas T.Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėseLietuvos archeologija2007VilniusT. 31109-122
Banytė-Rowell R.Žvilių ir Šarkų kapinynų romėniškojo laikotarpio kapų chronologinės fazėsLietuvos archeologija2011VilniusT. 3725-86
Banytė-Rowell R.Michelbertas M. Kuršių pilkapynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p.Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36271-274
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio smeigtukai ir segės su tutuliuLietuvos archeologija2009VilniusT. 349-42
Banytė-Rowell R.Kultura bogaczewska w 20 lat Później. Materiały z konferencji, Warszawa, 26-27 marca 2003 (pod redakcją Anny Bitner-Wróblewskiej).Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34271-272
Banytė-Rowell R.Rusnės pirklių anckerių kultūrinė veikla XIX a. pabaigoje: archeologinių senienų rinkimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 3537-52
Banytė-Rowell R.Germania-Sarmatia. Древности Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград: Янтарный сказ, 2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35273
Banytė-Rowell R.Archeologiczne księgi inwertarzowc dawnego Prussia-Museum.Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35274-275
Banytė-Rowell R.Netta. A Balt cemetery in northeastern Poland.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33203-208
Banytė-Rowell R., Bitner-Wroblewska A.Marian Kaczynski (1932 12 04 - 2007 10 17)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33209-211
Banytė-Rowell R.Vėlyvojo romeniško laikotarpio žiedas iš baltų kapinyno. Pavidalo kilmė Baltijos regiono kultūrinių ryšių plotmėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 309-38
Banytė-Rowell R.Dar kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio publikacijos ir užrašų duomenimsLietuvos archeologija2007VilniusT. 329-30
Nowakowski W., Banytė-Rowell R.Romėniškojo laikotarpio kapas su krūtinės papuošalu iš šilutės dvaro Herberto Jankūno archyvinio palikimo šviesojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21121-128
Banytė-Rowell R.Didžiosios lankinės lenkta kojele segės vakarų Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija2001VilniusT. 21139-146
Banzemer I.Muzeum archeologiczne w WilnieŚwiatowit1899t. 1157-159
Baranauskas T.Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 2457-106
Jankauskas R., Garmus A., Barkus A., Urbanavičius V.Teismo archeologijos patirtis Lietuvoje: Tuskulėnu masinės kapavietės Vilniuje tyrimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 28217-230
Baublienė J., Daugnora L., Tranaitė R., Vaičiūnienė D., Veličkaitė S.XIV a. sodyboje (viršutinės Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26161-166
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Ažušilės pilkapynasLietuvos archeologija2010VilniusT. 36221-270
Kurila L., Baubonis Z., Kliaugaitė V.Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32145-170
Bektineev Š.I. [Бектинеев Ш.И.]Пражский грош в денежном обращении Великого Княжества Литовского (XIV в.) [Pražskij groš v denežnom obraščenii Velikovo Kniažestva Litovskogo (XIV v.)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius130-134
Bektinejev Š.Polocko-Vitebsko pinigų svorių sistema XIII-XIVa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18153-164
Berga T. [Берга Т.]Литовские элементы в кладбищах Августинишки и Слутишки ХIV - нчала ХVII века [Litovskie elementy v kladiščah Avgustiniški i Slutiški XIV - načala XVII veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21421-430
Žaldarys G., Selskienė A., Navasaitis J., Bertašius M.Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36153-182
Bertašius M.Europos archeologų asociacijos 15-oji metinė konferencijaLietuvos archeologija2010VilniusT. 36279-281
Bertašius M.Viduramžių hipokaustai Kaune ir LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda125-143
Bertašius M.Miesto vizija archeologo žvilgsniu (alternatyvus XIV-XVI a. Kauno miesto raidos modelis)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 26173-182
Bertašius M.Vikingiškosios tarpregioninės kultūros atspindžiai Marvelės kapinyne Kaune Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21193-204
Musson C., Bewley R.Culture 2000 project 'Eurpean Landscapes - past, present and future'Past from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius9-26
Bitner-Wróblewska A.Some remarks on the balts in Polish archaeological periodicalsLietuvos archeologija2009VilniusT. 35117-126
Bitner-Wróblewska A.Zagatka grobu 81 z miejscowości neita, Pow. AugustówLietuvos archeologija2001VilniusT. 21129-138
Jarockis R., Šinkūnas P., Stančikaitė M., Šeirienė N., Blažauskas N.Impilties piliakalnio gamtinės ir kultūrinės aplinkos raida: kompleksinio tyrimo rezultataiPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda95-124
Blaževičius P.Seniausieji Lietuvos šachmataiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3459-104
Blaževičius P.Vaikų žaislai ir žaidimai XIII-XVII a. LietuvojeLietuvos archeologija2008VilniusT. 3371-122
Blaževičius P.Stalo žaidimų lentos Vilniaus Žemutinėje pilyjeLietuvos pilys 20052006VilniusT. 152-55
Bliujienė A., Bračiulienė R.Prašmatniosios BARBARICUM paribio diduomenės moterysLietuvos archeologija2007VilniusT. 3039-68
Bliujienė A.Lietuvos priešistorės gintaras2007Vilnius1-560
Bliujienė A.Baltų palaidojimų indai, arba kad dušia nejaustų troškulio ir alkioLietuvos archeologija2005VilniusT. 2881-96
Bliujienė A.Baltų zoomorfinis stiliusLietuvos archeologija2001VilniusT. 21205-226
Bliujienė A.Alinkos (Raistinės) pilkapiaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8105-127
Bliujūtė J.Kernavės Archeologinė vietovė - UNESCO pasaulio paveldasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 183-86
Blomkvist N.East Baltic Vikings - with particular consideration to the CuroniansPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda71-93
Sarcevičius S., Subačius R., Bložė A.Daktiloskopijos taikymas archeologinėje medžiagojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18221-226
Brazaitis D., Piličiauskas G.Gludinti titnaginiai kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2971-118
Brazaitis D.Neolitizacijos proceso pradžia LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29241-252
Brazaitis D.Papiškių 4-oji durpynė gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25187-220
Brazaitis D.Rutulinių amforų kultūra Lietuvoje - reiškinys ar epizodasLietuvos archeologija2002VilniusT. 2329-40
Brazaitis D.Narviškos keramikos stiliai Rytų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2351-72
Brazaitis D.Žalvario amžiaus medžiaga iš Visėtiškių pilkapyno ir jo aplinkosLietuvos archeologija2000VilniusT. 20101-114
Brazaitis D.Dvaro kaimo (Vilniaus r.) akmens amžiaus radimvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 16281-309
Brazaitis D.Pyplių piliakalnio papėdės gyvenvietėsLietuvos archeologija1998VilniusT. 1586-106
Brazauskas M.Archeologiniai tyrimai ir dendrochronologijaPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda251-267
Brazauskas M.Vakarų Lietuvos archeologinės ąžuolo medienos skalėsLietuvos archeologija2003VilniusT. 24127-132
Brenstein M. E.Skarb bronzowy znaleziony we wsi SyrajcieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1903Krakowt. 644-50
Brenstein M. E.Cmentarzyska Gargżdi-Kałnas i Szyluks we wsi JudsodzieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1901Krakowt. 531-35
Brenstein M. E.Wykopalisko na folwarku RajnieMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1898Krakowt. 338-40
Bubenko T.S. [Бубенько Т.С.]Стеклянная посуда из Витебска [Steklianaja posuda iz Vitebska]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius125-129
Michelevičius D., Budraitis M.Geofizikinių tyrimų georadaru taikymas archeologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręstiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 469-74
Budvydas U.Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3069-80
Budvydas U.Lietuvoje rastų lankinių segių lenkta kojele tipologija ir chronologijaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22243-274
Bugys P.Žvyninių šarvų plokštelės Vilniaus pilių teritorijojeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37207-216
Burba D.Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII amžiaus antrojoje pusėjeLietuvos pilys 20072008VilniusT. 349-65
Butėnienė E., Butėnas E.Laivių kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 229-198
Butėnas E.Kario raitelio kapas iš Kurklių Šilo pilkapynoLietuvos archeologija2001VilniusT. 21227-234
Butėnas E.Sagtys iš Rytų Lietuvos pilkapių ( tipai, paskirtis)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1837-56
Butėnas E.Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15163-184
Butėnas E.Lietuvos archeologijos bibliografijų rodyklėLietuvos archeologija1998VilniusT. 15485-487
Butėnienė E.Lazdininkų kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius143-161
Butėnienė E.Laivių kapinyno laidosenaLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)83-99
Iršėnas M., Butrimas A.Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentikaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19125-138
Butrimas A.Biržulio baseino ir žemaičių aukštumos akmens amžiaus tyrinėjimų apžvalgaLietuvos archeologija1998VilniusT. 15107-132
Butrimas A.Šarnelės neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 14174-191
Butrimas A.Spigino mezolito kapaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 84-10
Kunskas R., Butrimas A.Biržulio ežerų krantų ir akmens amžiaus gyvenviečių kaita holoceneLietuvos archeologija1985VilniusT. 466-79
Butrimas A.Akmens amžiaus Žemaičių aukštumoje. Daktariškės neolito gyvenvietė. Katalogas1982Vilnius1-80
Butrimas A., Girininkas A.Naujausia Lietuvos akmens amžiaus medžiaga (1976-1980). Ataskaitinės parodos katalogas1980Vilnius1-40
Caune A.XII a. kaulinė pasaginė segė iš RygosLietuvos archeologija2001VilniusT. 2149-54
Cehak-Hołubowiczowa H.Materiał i zagadnienia cmentarzyska kurhanowego koło wsi Nawry w powiecie Postawskim (Material und Problemstellung des Hügelgräberfeldes aus der Gegend des Dorfes Nawry, Kreis Postawy)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I5-51
Čepaitienė R.Nuo Indianos Džons iki Laros Kroft ARBA kintantis archeologijos vaidmuo dabarties pasaulyjeMiestų praeitis2004VilniusT. 17-41
Čepaitienė R.Istoriniai miestai paveldosaugos akiratyjeMiestų praeitis2004VilniusT. 142-79
Senvaitienė J., Vedrickienė L., Čeplinskaitė V., Urbanavičienė S.Bečių kapinyno audinių konservavimas ir tyrimasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11104-116
Černiavskij I.M. [Чернявский И.М.]Пинский коллегиум (по материалам археологических исследований) [Pinskij kolegium (po materialam archeologičeskich isledovanij)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius149-155
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Керамика неманской культуры в северо-западной Белоруссии [Keramika Nemanskoj kultury v severo-zapadnoj Belorussii]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius114-121
Černiavskij M. [Чернявский М.М.]Древнейшие роговые орудия из-под Сморгони [Drevneijšie rogovye orudija iz-pod Smorgoni]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9116-120
Černius R.Lietuvos dailės muziejaus paroda "Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras"Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 292-97
Česnys G.Antropologijos simpatikas ir profesionalasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2813-16
Česnys G.Lenkų antropologas Julijonas Talko-Grinevičius ir LietuvaLietuvos archeologija2002VilniusT. 22275-286
Česnys G., Jankauskas R.Viduramžių alytiškių antropologija (daugiamatės analizės duomenys)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1126-33
Česnys G.Paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1988VilniusT. 689-100
Česnys G.III-XI a. žemaičiai kraniologijos aspektuLietuvos archeologija1984VilniusT. 3141-151
Česnys G.Lietuvos II-V a. Plokštinių kapinynų žmonės (Antropologinė apybraiža)Lietuvos archeologija1981VilniusT. 292-110
Česnys G.Jakštaičių XIV-XVII a.gyventojų paleodemografija ir antropologijaLietuvos archeologija1979VilniusT. 1152-170
Čivilytė A., Mödlinger M.Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimuLietuvos archeologija2010VilniusT. 36121-152
Čivilytė A.Archeologija tarp legendos ir tikrovės-grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos r.) problemosLietuvos archeologija2007VilniusT. 3191-108
Čivilytė A.Jonas Puzinas-Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo linkLietuvos archeologija2005VilniusT. 2939-48
Čivilytė A.Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmiųLietuvos archeologija2004VilniusT. 25221-232
Paberžytė I., Costopoulus A.The evolution of current trends in Lithuanian archaeology: soviet past and post-soviet presentLietuvos archeologija2009VilniusT. 3595-116
Crome H., Grunert W.Verzeichnis vor- und frühgeschichtlicher Wehranlagen im westlichen NadrauenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1935Hf. 201-11
Cykunova N.V. [Цыкунова Н.В.]Основные черты мезолита Восточного Полесья [Osnovnyje čerty mezolita Vostočnovo Polesja]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius7-11
Kelertas K., Czebreszuk J., Szmyt M.Dirbant su radiokarboninėmis datomis. 3 tūkstantmetis pr. Kr. Kujavijoje pagal C14 datasLietuvos archeologija2000VilniusT. 1969-84
Daugnora L., Piličiauskienė G.XIV-XVII a. osteologinės medžiagos, 1988-1990 m. iškastos Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje, analizėLietuvos archeologija2005VilniusT. 28207-216
Daugnora L., Girininkas A.Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleoliteLietuvos archeologija2005VilniusT. 29119-132
Daugnora L.Mamutai LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 259-16
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensenaLietuvos archeologija2004VilniusT. 25233-250
Daugnora L., Girininkas A., Guobytė R., Kisielienė D., Simniškytė A., Stančikaitė M.Juodonys ir Jaros apyžeris: gamta ir gyventojaiLietuvos archeologija2004VilniusT. 26111-134
Daugnora L.Osteologiniai dumenys apie žuvis ir ruonius Šventosios gyvenvietėseLietuvos archeologija2000VilniusT. 1985-102
Daugnora L., Girininkas A.Kretuono apyežerio gyvenviečių dirbinių paleoosteologijaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius13-28
Daugnora L.Laukinių gyvūnų galūnių kaulų, rastų Kretuono 1 C gyvenvietėje, matavimaiGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius29-33
Daugudis V.Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 927-35
Daugudis V.I tūkstantmečio pr.m.e. šiaurės Žemaitijos piliakalniai (1. Būdingesnieji piliakalnių bruožai ir jų įtvirtinimai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius2 (95)31-42
Daugudis V.Senoji medinė statyba Lietuvoje1982Vilnius1-112
Daugudis V.Seniausieji mediniai pastatai ir įrenginiai Lietuvoje (4. M.e. V-VIII amžių įtvirtinimai ir pastatai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius2 (75)61-73
Daugudis V.Stakliškių lobis1968Vilnius1-44
Daugudis V. [Даугудис В.]Городище Саугиняй [Gorodišče Sauginiai]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius51-58
Musson C., Driver T., Pert T.Air photo applications in Wales, UK: exploration landscape analysis, conservation and public presentationPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius27-42
Dubonis A.G. Vėlius. Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV a. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35259-264
Dučic V. [Дучиц Л.В.]Курганы с балтскими украшениями на территории Беларуси [Kurgany s baltskimi ukrašenijami na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21235-240
Dučic V. [Дучиц Л.В.]Курганный могильник у д. Лесная Миорского района [Kurganyj mogilnik u d. Lesnaja Miorskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius104-109
Dziedzic A.Titnaginis inventorius iš Kašėtų Krokuvos Archeologijos muziejaus rinkiniuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 29203-240
Ehrlich B.Der preuszisch-wikingische Handelsplatz TrusoPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga139-145
Abb. 1-10
Engel C.Die Urnenfunde von Lobellen un Neu-Lubönen, Kr. Tilsit-RagnitZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2221-27
La Baume W., Engel C.Kulturen und Völker der Frühzeit im Preußenlande1937Königsberg (Pr)1-32
33-62
63-97
98-130
131-164
165-197
198-228
229-257
258-291
Engel C.Vorwort. Literatur-Abkürzungen. Fundnachweise. EinleitungVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 11-29
30-53
Engel C.I. Teil: Untersuchungen über Siedlungsstetigkeit im vorgeschichtlichen OstpreusenVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 154-78
79-106
107-128
Engel C.II. Teil: Die vorgeschichtlichen Kulturgruppen OstpreusensVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 1129-157
158-178
179-199
200-224
225-244
245-267
268-294
Engel C.Anhang: MaterialsammlungVorgeschichte der altpreussischen Stämme1935KönigsbergBd. 1295-322
323-351
Tafel 1-30
Tafel 31-60
Tafel 61-100
Tafel 101-130
Tafel 131-152 Karte II-XIII
Engel C.Die Bevölkerung Ostpreussens in vorgeschichtlicher Zeit1932Gumbinnen1-26
Engel C.Beiträge zur Gliederung des jüngsten heidnischen Zeitalters in OstpreussenCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae313-336
Engel C.Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit1931Memel1-20
21-40
41-60
61-81
Evalds MugurevičsHenriko kronika apie Rytų Pabaltijo tautas XII a. Pabaigoje- XIII a. PradžiojeVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius253-263
313-326
Ibsen T., Frenzel J.In search of the early medieval settlement of Wiskiauten/Mohovoe in the Kaliningrad regionLietuvos archeologija2010VilniusT. 3647-58
Froelich G.Flussnamen in Ostpreussen. Ein Beitrag zur Namensforschung und Siedlungsgeschichte in OstpreussenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 191
Froelich G.Aus der Steinzeit Ostpreussens. Zwei Illustrationen nach Stücken des Insterburger HeimatmuseumsZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1930Hf. 19Tafel_I-II
Gaerte W.Das HakendreieckZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2242-44
Gaerte W.I. Abschnitt. Steinzeit (bis 2000 v. Chr.)Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg1-20
21-43
44-66
Gaerte W.II. Abschnitt. Bronze- und frühe Eisenzeit. Etwa 2000-150 v. Chr.Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg67-89
90-121
122-146
Gaerte W.III. Abschnitt. Eisenzeit.Urgeschichte Ostpreußens1929Königsberg147-176
178-206
207-237
238-270
271-305
306-334
335-367
Tafel_I-XIX
Gaerte W.Die steinzeitliche Keramik Ostpreußens1927Königsberg1-101
Gavrituhin I. [Гавритухин И.О.]Кодынские фибулы (Типы и некоторые проблемы интерпретации) [Kodynskije fibuly (tipy i nekotoryje problemy interpretacii)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda78-85
Genys J.Vladui Žulkui - 60. Profesorius Vladas Žulkus - plačių interesų archeologasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1106
Genys J.Protomiestų tipo gyvenvietės Vakarų LietuvojeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius80-88
Genys J.Miestų kūrimosi Vakarų Lietuvoje klausimuVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda128-137
Gimbutienė M.Baltai priešistoriniais laikais1985Vilnius1-192
Gintautas ZabielaLamatos žemėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius211-217
281-289
Ginters V.Beiträge zur Vorrömischen Eisenzeit LettlandsCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae149-166 Tafel I-IV
Ginters V.Die Steinkistenhügelgräber von Buļļu MuižaCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae423-436 Tafel I-VIII
Selskienė A., Selskis A., Pakštas V., Giraitis R.Puškarnės šlako tyrimaiMiestų praeitis2004VilniusT. 1277-309
Girininkas A.Lietuvos archeologija. T. I. Akmens amžius. Akmens amžiaus (X–III tūkst. pr. Kr.) laikotarpį apibendrinanti studija lietuvių kalba2009Vilnius1-328
Girininkas A.Archeologas - novatoriusLietuvos archeologija2005VilniusT. 289-12
Girininkas A.Lietuvos apgyvendinimas-poledyninės imigracijos ar indeuropietizacijos padarnys?Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2859-68
Girininkas A.Profesonalio archeologijos pradininkas Lietuvoje. Prof. dr. Jonui Puzinui - 100 metųLietuvos archeologija2005VilniusT. 299-12
Girininkas A.Jonas Puzinas-akademinės Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2931-38
Girininkas A.Migraciniai procesai rytų Pabaltyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūraLietuvos archeologija2002VilniusT. 2373-92
Girininkas A.Pakretuonės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2002VilniusT. 23187-196
Girininkas A.Reškutėnų piliakalnisLietuvos archeologija2001VilniusT. 21147-158
Girininkas A.Baltai prie Suomijos įlankosLietuvos archeologija2000VilniusT. 19103-108
Girininkas A.Kapas urnojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15133-136
Girininkas A.Baltų kultūros ištakos1994Vilnius1-280
Girininkas A.Gamtos įtaka žmonėms holocene Kretuono apyežeryjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius5-12
Girininkas A.Vidurinysis ir vėlyvasis neolitas.MonografijaLietuvos archeologija1990VilniusT. 71-39
40-78
79-112
Motuza G., Girininkas A.Lietuvos geologinė sandara ir etnogenezėVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda3-13
Girininkas A.Narvos kultūros raidaLietuvos archeologija1985VilniusT. 4119-134
Girininkas A. [Гирининкас А.]Поздненарвская культура в Восточной Литве [Pozdnienarvskaja kultura v Vostočnoj Litvie]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius37-50
Girlevičius L.Vilniaus pilių pietinių prieigų gynyba XV amžiaus pabaigoje - XVI amžiaus pradžioje.Lietuvos pilys 20092010VilniusT. 5104-115
Girlevičius L.XIV a. - XV a. pradžios Vilniaus miesto gynybiniai įrenginiaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 34105-150
Girlevičius L.VII Hanzos erdvės miestų archeologijos kolokviumas LiubekeLietuvos archeologija2009VilniusT. 35279-280
Gläser M.Lübeck als Beispiel für die deutsche Stadt-archäeologiePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda33-47
Glemža L.Vilniaus pilies įgula XVIII amžiaus antrojoje pusėjeLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5146-167
Glemža L.Vilniaus žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje: 2002 - 2004 m. istorinių šaltinių paieškos. - Vilnius, 2006. Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1107-109
Gloger Z.Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy1903Warszawa1-29
30-62
63-94
Gloger Z.Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czasów użytku krzemeniaWiadomości archeologiczne1873t. 197-124
Grasis N.Dvigubas kapas Skaistkalnės selgose ir virvelinės keramikos /Pamarių kultūra: kultūros modelis, laidojimo papročiai ir jų pokyčiaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3139-70
Graudonis J.The finery of the ancient SemigalliansLietuvos archeologija2001VilniusT. 2155-62
Grigalavičienė E.Kerelių piliakalnisLietuvos archeologija1992VilniusT. 885-105
Grigalavičienė E.Juodonių piliakalnis ir gyvenvietė (Rokiškio raj.)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 941-92
Grigalavičienė E.Nevieriškės piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 552-88
Grigalavičienė E.Sokiškių piliakalnisLietuvos archeologija1986VilniusT. 588-138
Grigalavičienė E.Egliškių pilkapiaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 15-43
Grigalavičienė E.I tūkstantmečio pr. m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (2. Medžioklės ir žvejybos įrankiai, ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1976Vilnius1 (54)51-56
Grigalavičienė E.I tūkstantmečio pr. m.e. Lietuvos piliakalnių kaulo dirbiniai (1. Darbo įrankiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius4 (53)73-83
Grimalauskaitė D. [Грималаускайте Д.], Sinčuk I. [Синчук И.]Об одном необычном литовском платежном слитке [Ob odnom neobyčnom litovskom platežnom slitke]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21283-292
Grinevičiūtė G.Virvelinė keramika pietų LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19109-124
Grinkevičiūtė A.Pastatai Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių duomenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 2833-58
Gronau W.Altpreussischer KopfschmuckZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2245-47
Grunert W.Nadrauer Grabungen/ 2Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1939Hf. 2228-41
Grunert W.Nadrauer GrabungenZeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg1937Hf. 217-21
22-41
42-61
Gudavičius E.Naujausi duomenys apie gotų santykių su baltais ir slavais prielaidasLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)103-112
Guobytė R.Vilniaus pilių teritorijos egzotiškasis reljefas ir gelmių sandaraLietuvos pilys 20072008VilniusT. 324-35
Stančikaitė M., Guobytė R., Šeirienė V.Aerofotografinis bei paleobotaniai tyrimo metodai ir galimybės juos taikyti archeologijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1667-78
Guobytė R., Stančikaitė M.Žmogaus veiklos pėdsakai Biržulio ežero žiedadulkių diagramose. Geomorfologinė ežero apylinkių sandaraLietuvos archeologija1996VilniusT. 14213-218
Gusakov M. [Гусаков М.Г.]Святилище - археологический феномен (проблема исторической реконструкции) [Sviatilische - arkheologicheskij fenomen (problema istoricheskoj rekonstrukciji)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda116-123
Gutovskij A.M. [Гутовский А.М.]Мезолитическая стоянка Цыгановка в Среднем Понеманье [Mezolitičeskaja stojanka Cyganovka v Srednem Ponemanje]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius3-7
Guzevičiūtė R.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ikirenesansinės aprangos ikonografijos šaltiniaiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 4128-143
Guzevičiūtė R.Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: epochos įtaka kostiumo interpretacijaiLietuvos pilys 20072008VilniusT. 3132-142
Hodder I.Praeities skaitymas2000Vilnius1-256
Horne P. Air, land and sea: an integrated approach to England's coastal heritagePast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius43-56
Hołubowicz W.Ceramika słowiańska XI–XII wieku cmentarzyska koło wsi Nawry (Slavic potter‘s art of the 11-th and 12-th centurie found in barrows at village of Nawry)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I52-69
Hołubowicz W.Pięć lat pracy terenowej Museum Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1933–1937) (Cing ans de travail au Musée d‘ Archéologie de l‘Université d‘ Etienne Batory à Wilno (1933-1937)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I83-90
Hryncewicz-Talko J.Wiadomości o Zakładzie antropologji i prehistorji Uniwersytetu Stefana Batorego w WilnieWiadomości archeologiczne1921t. 6121-125
Ildike LozeKultūrų diferenciacija Rytų Pabaltyje vėlyvajame neoliteVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius125-138
29-38
Pages from doc01197020140111111642-4
Pages from doc01197120140111113337-3
Irena BalčiūnienėPamarių kultūros žmonių odontologinis tipas ir jo genezėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius281-289
341-355
Irena Balčiūnienė, Regina Volkaitė-Kulikauskienė, Regina MerkienėPratarmėVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius1-20
Ivanauskas E.Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390-1865 metais1995Vilnius1-340
Iwanowska G., Kazakevičius V.Kurhan 47 z mieczem z cmentarzyska w Żwirblach (Žvirbliai)Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21241-266
Jablonskytė-Rimantienė R.Vėlyvojo mezolito stovykla LampėdžiuoseLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1963Vilnius2 (15)39-53
Jagodzianka W.Poszukiwania archeologiczne w powiecie Kosowskim na Polesiu (Archeologische Forschungen im Kreise Kosów, Polesie)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I91-95
Jakimowicz R.Über die Herkunft der HacksilberfundeCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae251-266 Tafel I-IV
Janis AsarisApie šiaurinės kuršių teritorijas XI-XII a. (Kapinynų duomenimis)Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius199-210
265-279
Volkaitė-Kulikauskienė R., Jankauskas K.Iš senosios lietuvių amatininkystės istorijos (alavas senuosiuose lietuvių papuošaluose)Lietuvos archeologija1992VilniusT. 8135-170
Jankauskas K.Smulkusis papuošalų ir spalvotųjų metalų dekorasLietuvos archeologija1992VilniusT. 9151-168
Jankauskas R.Kai kurie Lietuvos praeities biosocialins diferenciacijos rodikliaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15447-472
Jankauskas R.Vėlyvųjų viduramžių Alytaus antropoekologija (XIV - XVII a. senkapio duomenimis)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 1134-46
Jankauskas R.Degintinių kapų iš Kernavės Pajautos slėnio antropologinė analizėLietuvos archeologija1992VilniusT. 939-41
Jankauskas R.Paleontologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 6103-108
Jankauskas V.Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje - XV amžiaus pradžiojeLietuvos pilys 20092010VilniusT. 55-17
Jankauskas V.Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikosLietuvos pilys 20092010VilniusT. 518-31
Jankauskas V.Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a.Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 45-17
Jankauskas V.Naugarduko pilies ikonografiniai šaltiniaiLietuvos pilys 20082009VilniusT. 437-53
Jankauskas V.Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiujeLietuvos pilys 20072008VilniusT. 366-76
Jankauskas V.Kunigaikštystė ankstyvajame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės funkcionavimo etape. Svyrių kunigaikštystės pavyzdysLietuvos pilys 20062007VilniusT. 25-13
Jankauskienė R.Pranas Kulikauskas. Gyvenimo akimirkos nuotraukose ir dokumentuose2013Vilnius1-125
Jankevičienė A.Pabarių pilkapiaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1961Vilnius1 (10)37-48
Jankevičienė A.Počkaluvos pilkapiaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1958Vilnius2 (5)37-50
Janonienė R.Kotrynos Jogailaitės kraičio aprašas - XVI a. dvario buities dokumentasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 123-32
Jarockis R.Lithuania: a glance at hill-fort archaeology from the airPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius109-121
Jarockis R.Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2003VilniusT. 249-16
Jarockis R.Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th centuriesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21355-366
Jarockis R.Kaulinių-raginių dirbinių gamyba Kernavėje XIII-XIV a.Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9168-182
Jasiukevičius V., Vaitkevičius G.XVII a. kalkinio fajanso, rasto Vilniuje, tyrimaiLietuvos archeologija1999VilniusT. 18271-282
Jegorejčenko A.A. [Егорейченко А.А.]Пряслица и грузики Иванского городища [Priaslica i gruziki Ivanskovo gorodišča]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius64-70
Jentzsch A.Bericht über die Verwaltung und Vermehrung der archäologischen Sammlungen des Provinzialmuseums im Jahre 1890 und 1891Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1892Jhrg. 3326-38
Jentzsch A.Bericht über die Verwaltung des Provinzialmuseums im Jahre 1892Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1892Jhrg. 3361,71-74
Jonaitis R., Kaplūnaitė I.54-asis seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34273-276
Jovaiša E. [Йовайша Э.]Мировоззрение балтов по данным пространственного ориентирования и внутреннего устройства погребений Центральной Литвы I-IV вв. [Mirovozzrenije baltov po dannym prostranstvennogo оrientirovanija...]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda92-107
Jovaišaitė I.Valdovų rūmų mugė-2006.Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 2109-110
Jovaišaitė I., Steponavičienė D.Viduramžių mugė Valdovų rūmuoseLietuvos pilys 20052006VilniusT. 1100-102
Juodagalvis V.Užnemunės priešistorė. Studija apie Užnemunę akmens amžiuje2010Vilnius1-240
Juodagalvis V.Zapsės upės 1-oji gyvenvietėLietuvos archeologija2007VilniusT. 31165-190
Juodagalvis V.Mezolitinis būstas LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2869-80
Juodagalvis V., Marcinkevičiūtė E.Varenės upės 10-oji senovės gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2579-108
Juodagalvis V.Glūkas 10 - epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upėsLietuvos archeologija2002VilniusT. 23197-238
Juodagalvis V.Rimutei Rimantienei - 80Lietuvos archeologija2000VilniusT. 197-12
Juodagalvis V., Simpson D.N.Sugrįžimas į Šventąją - bendras Lietuvos-Norvegijos projektasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19139-152
Juodagalvis V.Senovės gyvenvietė prie Dusios ežeroLietuvos archeologija1999VilniusT. 16239-280
Juodagalvis V.Seniausios statybos pėdsakai UžnemunėjeGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius34-45
Juodagalvis V.Užnemunės neolito keramikaGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius148-152
Juodagalvis V.Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 834-56
Juodagalvis V.Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriujeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9107-115
Juodagalvis V. [Юодагальвис В.]Исследование каменного века в Литовском Занеманье [Issliedovanije kamiennovo vieka v Litovskom Zaniemanje]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius29-36
Juozas JurginisŽemaičiai ir kuršiai XIII a.Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius265-279
327-339
Juris-Talivaldis UrtansApie senąsias akmenų konstrukcijas pietiniame KuršeVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius139-150
211-217
Pages from doc01197120140111113337-4
Pages from doc01197220140111114535-3
Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat T.Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvosLietuvos archeologija2011VilniusT. 379-24
Obuhovskij V., Kalechitz E.Settlement of Motol microregion in the stone age and bronze age according to the research records in the Motol-17 settlementLietuvos archeologija2004VilniusT. 2545-78
Kryvaltsevich M.M., Kalechyts A.G.Kai kurie " A Horizonto" komponentai-ankstyvosios virvelinės keramikos kultūroje vakarų BaltarusijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19167-174
Kalečic E. [Калечиц Е.Г.]Керамика верхнеднепровской культуры [Keramika verhneddneprovskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius133-147
Puškorius A., Kalėjienė J.XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynėLietuvos pilys 20052006VilniusT. 156-67
Kaminskaitė I.XIII-XV a. medinės lazdos su buoželėmis: faktai ir hipotezėsLietuvos archeologija2009VilniusT. 34151-170
Kanarskas J.Kretingos muziejaus ir Vilniaus universiteto Archeologijos katedros bendradarbiavimasVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius65-77
Karnups A.Der Burgberg TalsiPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga110-115
Abb. 1-16
Karnups A.Ausgrabungen auf dem Burgberge Tanīsa-kalns im Jahre 1930Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae461-472 Tafel I-VI
Kasperavičienė A.Trečiąjį žurnalo Lietuvos pilys numerį išleidžiantLietuvos pilys 20072008VilniusT. 34-5
Kasperavičienė A.Vilniaus pilių teritorija - pasaulio paveldo vertybės istorinis branduolysLietuvos pilys 20052006VilniusT. 15-8
Katalynas K.Vilniaus plėtra XIV-XVII a.2006Vilnius1-208
Katalynas K. [Каталинас К.]Вильнюсские пластинчатые изразцы XVI-XVII вв. с "кованым" орнаментом [Vilniuskije plastinčatyje izrascy XVI-XVII vv. S "kovanym" ornamentom]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius135-140
Kazakevičius V.Viduramžių kalavijas iš Nevėžio (Kėdainių m.)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28115-120
Kazakevičius V. Segė iš Gotlando LietuvojePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda25-32
Kazakevičius V. Geležies amžiaus strėlės Lietuvoje II-XII/XIII a.2004Vilnius1-136
Kazakevičius V.Kalniškių V-VI a. kapinyno keramikaLietuvos archeologija2004VilniusT. 269-28
Kazakevičius V.Sėlių paminklai LietuvojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 207-20
Kazakevičius V.Visėtiškių pilkapynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 2021-100
Kazakevičius V.Sėlių kapai Miškinių pilkapyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 20115-140
Kazakevičius V.Aukštaičių kapinynas žemaičių etnokultūrinėje periferijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1857-68
Kazakevičius V.Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (kalavyjų makštų galų apkalai)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15287-332
Kazakevičius V.Plinkaigalio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1993VilniusT. 101-71
72-143
144-220
Kazakevičius V.Rytietiškos kilmės radinys Visėtiškių (Anykščių raj.) pilkapyneLietuvos archeologija1992VilniusT. 9133-137
Kazakevičius V.Vienašmenių kalavijų atsiradimas ir raida LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 243-58
Kazakevičius V.Unikalus V a. pab. geriamasis ragas iš Plinkaigalio (Kėdainių raj.) kapinynoLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)81-91
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.]Редкая форма наконечников копий на территории Литвы [Redkaja forma nakonečnikov kopij na teritorii Litvy]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius79-88
Kazakevičius V. [Казакявичюс В.]Оружие балтских племен II-VIII веков на территории Литвы [Oružije baltskih plemen II-VIII vekov na teritorii Litvi]1988Vilnius1-161
Kerevičiūtė R.Lietuvos istorijos pažinimas gyvai Vilniaus pilių rezervate. Vaikų vasaros stovykla, skirta Baltijos kelio 20-mečiuiLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5180-187
Kitkauskas N.Autentiškos detalės ir analogai valdovų rūmų interjeruoseLietuvos pilys 20062007VilniusT. 220-33
Urbanavičius V., Tautavičius A., Kitkauskas N.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1990-1993 metų tyrimai)1995VilniusT. 31-265
Tautavičius A., Urbanavičius V., Kuncevičius A., Samalavičius S., Kitkauskas N., Kondratienė O.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai)1991VilniusT. 21-160
Tautavičius A., Urbanavičius V., Kuncevičius A., Kitkauskas N., Samalavičius S.Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrinėjimai)1989VilniusT. 11-128
Kurila L., Kliaugaitė V.Peršaukščio-Kasčiukų pilkapynasLietuvos archeologija2008VilniusT. 339-40
Kurila L., Kliaugaitė V.Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30121-180
Žulkus V., Klimka L.Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais1989Vilnius1-96
Klimka L. [Климка Л.]Роль астрономии при формировании культуры древних балтов [Rol' astronomii pri formirovanii kul'tury drevnikh baltov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda85-91
Koledinskij L.V. [Колединский Л.В.]Транспортные средства Витебска XII-XVII вв. [Transportnyje sredstva Vitebska XII-XVII vv.]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius119-124
Kośko A.A chapter in the research on the South-Baltic cultural context in the development of the great Poland - Kuiavia communities from the time of the horizon of the "cassigal" corder ware cultureGyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius153-161
Kozłowski L.Stań i zadania badań nad epoką kamienna w PolsceWiadomości archeologiczne1921t. 623-46
Kravcevič A.K. [Кравцевич А.К.]Исследования в г. Мир Гродненской области [Isledovanija v g. p. Mir Grodnenskoj oblasti]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius141-144
Kriiska A.Pajūrio medžiotojų ir rinkėjų verslai bei gyvenvietės EstijojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19153-166
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.]Керамика Припятского Полесья в ранний период бронзового века [Keramika Pripiatskovo Polesia v rannij period bronzovovo veka]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius122-132
Krivalcevič N. [Кривальцевич Н.Н.] "Уточка" в верованиях неолитическихплемен Белорусии ["Utočka" v vieroanijach nieolitičieskich pliemion Bielorusii]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius18-22
Krukowski S.Cmentarzysko ciałopalny bez popelnic w Wysokiem (pow. Sejnejski)Światowit1913t. 111-13
Kruse F.Necrolivonica oder Altertümer Liv-, Esth- und Curlands1842Dorpat1-12
13-26
Beilage A, B
Beilage C1-19
Beilage C 20-34
Beilage D
Beilage E1-16
Beilage E 17-32
Beilage F, G
Tab. 1-67
Krzywicki L.Pilkalnia pod wsią Petraszunami (z planem i 11 rysunkami w tekście)Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911-19141914Wilnot. V1-27
Ksenzov V.P. [Ксензов В.П.]Мастерская каменного века у г. Орши [Masterskaja kamennovo veka u g. Oršy] Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius12-18
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Остатки седел Х в.на могильнике Kleine Kaup [Ostatki siolen X v. Na mogilnike Kleine Kaup]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37153-166
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Trilapių segių ir skydo formos kabučių genezėLietuvos archeologija2007VilniusT. 32133-144
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Excavations of Liobenicht in 1999 the Kionigsberg city beneath KaliningradLietuvos archeologija2005VilniusT. 27179-286
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Уникальный экспонат музея "Пруссия" [Unikalnyj eksponat muzeja „Prussija“]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21183-192
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Конское снаряжение пруссов Х-ХI вв. (проблема относительной хронологии деталей оголовья) [Konskoe snariaženie prussob X-XI vv. (problema otnositelnoj hronologii detalej ogolovia)]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 9137-144
Kulakov V. [Кулаков В.И.]Этапы истории пруссов V-XII вв. [Etapy istorii prussov V-XII vv.]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda34-41
Kulikauskas P.Karaliaučiaus universitete 1938-1940 m. (prisiminimai iš studijų laikų Karaliaučiaus universitete)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24299-312
Kulikauskas P., Zabiela G.Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)1999Vilnius1-328
Kulikauskas P.Upytės priešistorinio kapinyno (Naujamiesčio vls., Panevėžio aps.) tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija1998VilniusT. 1519-85
Kulikauskas P.Petras Tarasenka - Lietuvos archeologijos pradininkasLietuvos archeologija1992VilniusT. 95-21
Kulikauskas P.Užnemunės piliakalniai1982Vilnius1-113
Kulikauskas P.Kurmaičių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius12-56
Kulikauskas P., Kulikauskienė R., Tautavičius A.Lietuvos archeologijos bruožai1961Vilnius1-112
113-268
269-359
360-561
Kulikauskas P.Naujas archeologinis paminklas Užnemunėje (V-VII amžių jotvingių senkapis Krikstonys, Lazdijų raj.)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)71-88
Kulikauskas P.Naujai aptikta akmens-žalvario amžių gyvenvietė PalangojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius2 (7)33-41
Kulikauskas P.Raginėnų (Šeduvos raj.) archeologinių paminklų tyrinėjimai ir "Raginėnų kultūros" klausimasLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1958Vilnius1 (4)65-89
Kulikauskas P.Nauji radiniai Kurmaičių kapinyneLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1957Vilnius2141-151
Kuncevičius A., Poškienė J., Mosiejienė R.Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai2001Vilnius1-112
Kuncienė O.Degintiniai žirgų kapai Skubėtų (Šalčininkų raj.) X-XII a. pilkapyneLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius1 (90)86-97
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų, Trakų raj.) pilkapyno radiniai (2. Papuošalai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1983Vilnius1 (82)49-59
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų, Trakų raj.) pilkapyno radiniai (1. Darbo įrankiai ir ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1982Vilnius3 (80)43-54
Kuncienė O.IX-XIII a. stiklo karoliai LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 277-92
Kuncienė O.Grigiškių (Neravų) pilkapyno laidojimo papročiai (2. M. e. VIII-X a. pilkapiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius3 (76)93-102
Kuncienė O.Sarių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 176-100
Kuncienė O.Pamusio (Varėnos raj.) pilkapiai (2. Radiniai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1973Vilnius2 (43)103-123
Kuncienė O.Pamusio (Varėnos raj.) pilkapiai (1. Laidosena)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1972Vilnius3 (40)91-100
Kunskas R.Obelių ežero paleogeografinė apžvalgaLietuvos archeologija1988VilniusT. 64-9
Kurevičiūtė R.Vaikų kultūrinio ugdymo projektas "Miesto širdis"Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3143-147
Kurila L., Kurilienė A.Tyrinėjimai DovainonyseLietuvos archeologija2011VilniusT. 3787-152
Kurila L.Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: patikimumo įvertinimas, paremtas rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimisLietuvos archeologija2010VilniusT. 36197-210
Kurila L.Ketvirtasis baltų ir suomių archeologų teorinės archeologijos seminaras „Archeologija ir tapatumas“: BASE 4Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36285-287
Kurila L.Senieji rytų Lietuvos pilkapių plėšikaiLietuvos archeologija2009VilniusT. 3443-58
Kurila L.Tarptautinė mokslinė konferencija „Žirgas ir žmogus Europos senovėje (pasaulėžiūra, laidojimo papročiai, karyba ir kasdienis gyvenimas)“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34279-280
Kurila L.Socialinis statusas ir lytis: geležies amžiaus rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizėLietuvos archeologija2009VilniusT. 35153-192
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose IX-XII a. (l. Archeolojos duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 2759-84
Kurila L.Lietuvių etninė riba rytuose XI-XIV a. ( 2. rašytinių šaltinių duomenys)Lietuvos archeologija2005VilniusT. 28121-132
Kurilienė A.Tarptautinis seminaras „Prie baltų kultūros ištakų“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36281-283
Kvizikevičius L.Lietuvos miestų ir miestelių archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24133-160
Kvizikevičius L.Eugenijus Ivanauskas. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387-1850Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24313-314
Kvizikevičius L.Žemutinės Panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiagaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21431-450
Kvizikevičius L.Švininių antspaudų radiniai Vilniuje - XVI-XVII a. Importinių audeklų prekybos atspindysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18243-252
Kvizikevičius L.Švininiai audeklų antspaudaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15433-446
Laima VaitkunskienėDėl vakarų žemaičių kultūros substratoVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius151-163
219-239
Pages from doc01197120140111113337-5
Pages from doc01197220140111114535-4
Lakiza V.L.Virvelinės keramikos kultūros palikimo identifikavimas Baltarusijos PanemuniuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3123-38
Larsson L.Ugnies vaidmuo ritualinėse neolito apeigoseLietuvos archeologija2000VilniusT. 19175-190
Laužikas R.Archeologija ir statistinė analizė: duomenų parengimas statistiniam tyrimui kompiuteriu ir pagrindinių analitinių metodų taikymo pavyzdžiaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 36103-120
Laužikas R.Lietuvos archeologija 2001-2005 metais: situacijosLietuvos archeologija2007VilniusT. 31139-164
Laužikas R.Archeologija kaip komunikacijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 3231-50
Laužikas R.Skaimeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybėsLietuvos archeologija2005VilniusT. 27161-178
Malinauskas Z., Linčius A.Pelkių (limonitinė) geležies rūda LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18111-120
Lindemann D.Bericht über das Jahr 1891Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1891Jhrg. 3264-69
Vaicekauskas I., Lisauskaitė R.VI tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai. Archeologija Baltijos jūros regione. Pasiekimai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37265-268
Lošenkov I. [Лошенков М.И.]Поселение культуры штрихованной керамики [Poselenija kultury štrihovannoj keramiki na jūge Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21159-170
Lošenkov I. [Лошенков М.И.]Укрепления городища Ястребка [Ukreplenija gorodišča Jastrebka]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius71-78
Loze I.Ankstyvasis neolitas Ičos gyvenvietėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19203-220
Luchtanas A.Archeologija su Lietuvos TSR istorijos katedros vėliavaVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius29-40
Luchtanas A.Paminklas Lietuvos piliakalniams (Lietuvos piliakalniai. Atlasas. T. I - III. Sudarė Z. Baubonis, G. Zabiela. - V., 2005)Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1112-113
Luchtanas A.Ankstyvojo geležies amžiaus Kernavės kapinynasLietuvos archeologija1992VilniusT. 935-39
Luchtanas A.Žalvario apdirbimas ankstyvuosiuose rytų Lietuvos piliakalniuoseLietuvos archeologija1981VilniusT. 25-17
Volkaitė-Kulikauskienė R., Luchtanas A.Narkūnų senkapio 1976 m. tyrinėjimaiLietuvos archeologija1979VilniusT. 1101-111
Luchtanas A. [Лухтан А.], Ušinskas V. [Ушинскас В.]К проблеме становления Литовской земли в свете археологических данных [K probleme stanovlenija Llitovskoj zemli v svete archeologičeskich danych]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius89-104
Luchtanienė D.Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūrosLietuvos pilys 20052006VilniusT. 195-99
Lødøen T.K.Uolų raižinių datavimas ir akmens amžiaus žmonių pasaulėžiūros interpretacijaLietuvos archeologija2000VilniusT. 19191-202
Majewski E.Bronzy i kości ludzkie z grobu we wsi Koniuchy (pow. Wilkomierski)Światowit1901t. 385-89
Majewski E.Kurhany w Pakalniszkach w pow. PoniewieskimŚwiatowit1900t. 292-103
Majewski E.Odkrycia archeologiczne, dokonane w Prusiech Wschodnich i Zachodnich w ciągu dwulecia 1895 i 1896Światowit1899t. 179-83
Makarenko M.Zabytki przedhistoryczne gub. KowieńskiejKvartalnik Litewski1910PetersburgT. 2103-112
Table I-VII
Makarowicz P.Apie metalurgijos raidą ankstyvojo žalvario amžiaus visuomenėjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19221-240
Malonaitis A.Geležiniai pleišto pavidalo kirviai LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2723-28
Marcinkevičiūtė E.Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizėLietuvos archeologija2010VilniusT. 3687-102
Marcinkevičiūtė E., Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Archeologinių tyrininėjimų metodai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34281-282
Marcinkevičiūtė E.Narvos kultūros pietinė ribaLietuvos archeologija2005VilniusT. 29179-202
Masiulienė I.II mokslinė konferencija „Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36288-289
Masiulienė I.Klaipėdos senamieščio šiaurės vakarinės dalies raida XVI-XVII amžiaisLietuvos archeologija2009VilniusT. 35241-258
Stankus J., Sveikauskaitė A., Selskis A., Matulionis E.Kai kurių II-XIII a. geležies dirbinių cheminės analizės duomenysLietuvos archeologija1999VilniusT. 18101-110
Mažeika J., Petrošius R.Archeolognių radinių radioanglies amžiusLietuvos archeologija1998VilniusT. 15473-484
Mikliaev A. [Микляев А.М.], Mazurkevič A. [Мазуркевич А.Н.], Zaijceva G. [Зайцева Г.И.]О керамике неолита раннего металла в Двинско-Ловатском междуречье [O keramikie neolita - rannievo metalla v Dvinskoj-Lovatskom meždureče]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius89-103
Medvedev A. [Медведев A.M.]К вопросу об участии ятвягов в формировании культуры восточнолитовских курганов [K voprosu ob uchastiji jiatviagov v formirovanii kul'tury vostochnolitovskikh kurganov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda55-59
Mekas K., Žalnierius A.Medininkų pilies archeologiniai tyrinėjimai 1961-1963 metaisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28133-162
Merkevičius A., Remeikaitė L.Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990-2010 metais)Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius41-58
Merkevičius A.Jakšiškio pilkapyno tyrinėjimai. Tarptautinė Lietuvos ir Skandinavijos šalių archeologinė ekspedicijaVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius59-64
Merkevičius A.Kalnelio archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15381-388
Merkevičius A.Žalvario dirbinių cheminė sudėtisLietuvos archeologija1988VilniusT. 676-88
Merkevičius A.Narkūnų piliakalnio spalvotojo metalo dirbiniai Lietuvos archeologija1986VilniusT. 549-52
Merkevičius A.Sauginių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 341-63
Merkevičius A.Maudžiorių ir Požerės plokštinių kapinynų žalvarisLietuvos archeologija1984VilniusT. 3125-135
Merkevičius A.Pamusio pilkapių IV-XI amžių žalvario dirbinių metalo sudėtisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius1 (50)39-50
Michelbertas M.Vilniaus universiteto archeologijos katedra (nuo įkūrimo iki 1966 metų)Vilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius11-28
Michelbertas M.Kuršių pilkapynas. Senojo geležies amžiaus 2004–2006 m. tyrinėtų 3 pilkapių Kelmės rajone publikacija ir medžiagos analizė lietuvių kalba2009Vilnius1-96
Michelbertas M.Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai2006Vilnius1-154
Michelbertas M.Antkaklių trimitiniais galais (III gr.) chronologijos klausimuLietuvos archeologija1992VilniusT. 9127-132
Michelbertas M.Vakarų Lietuvos apgyvendinimas senajame geležies amžiuje ir kai kurie šio regiono etninės istorijos klausimaiVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda13-21
Michelbertas M.Senasis geležies amžius Lietuvoje1986Vilnius1-272
Michelbertas M.Romos monetos iš III-V a. Vaitiekūnų (Radviliškio raj.) pilkapynoLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius2 (87)39-44
Michelbertas M.Rūdaičių II kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius56-73
Michelbertas M.Rūdaičių I kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius73-112
Michelbertas M.Ankštakių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius112-115
Michelbertas M.Senkų kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius115-123
Michelbertas M.Romos imperijos įtakos baltų genčių kultūrai klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius1 (18)47-66
Michelbertas M.I a. pr. m. e. - IV m. e. a. Rudaičių kapinyno (Kretingos raj.) tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1963Vilnius2 (15)55-72
Satkūnas J., Mikšys R.B., Mikulėnas V., Minkevičius V.Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje: šlaitų deformacijosLietuvos pilys 20082009VilniusT. 462-68
Moora H. I. Die GräberDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 21-20
21-56
Moora H. II. FibelnDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 257-97
98-135
136-167
Moora H. III. Die Nadeln, Brustketten und AnhängezierdenDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2168-194
195-221
222-263
Moora H. IV. Die Halsringe und der übrige HalsschmuckDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2264-303
304-347
348-374
Moora H. V. Die Arm-, Bein- und FingerringeDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2375-396
397-432
433-469
Moora H. VI. Kopfschmuck. Gürtelteile, Einige BronzegeräteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2470-484
Moora H. VII. Die Waffen und EisengeräteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2485-523
524-554
Moora H. VIII. Keramik. Geräte aus Stein. GewandresteDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2555-577
Moora H. IX. Die römischen Münzen und EinfuhrgegenständeDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2578-592
Moora H. X. ZusammenfassungDie Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr.: Analyse1938Tartut. 2593-629
630-655
656-682
683-721
722-749
Moora H.Ein Hügelgrab der römischen Eisenzeit in Īle, Kreis Jelgava, LettlandCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae437-460 Tafel I-IX
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Ežero gyventojai-žemdirbiai. Luokesų ežerinės gyvenvieteės archeobotanių tyrimų duomenysLietuvos archeologija2007VilniusT. 31123-138
Motuzaitė-Matuzevičiūtė G.Modernių metodų panaudojimas Luokesių polinių gyvenviečių tyrimamsLietuvos archeologija2004VilniusT. 26105-110
Mugurevičs Ė.Sabilės pilis ir pilies gyvenvietė XI-XVI a.Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2163-72
Mühlen B.Die Kultur der Wikinger in Ostpreussen1975Bonn1-19
20-50
51-74
75-140
141-195
196-287
Nagevičius V.Mūsų pajūrio medžiaginė kultūraSenovė. Istorijos skyriaus darbai1935KaunasT. I3-29
30-57
58-82
83-100
101-124
Nagevičius V.Das Gräberfeld von PrižmontiCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae337-352 Tafel I-X
Nakaitė L.Žalvariniai senolių laiškai1991Vilnius1-120
Nakaitė L.Jurgaičių kapinyno VII-VIII a. kapaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1972Vilnius4 (41)101-121
Nakaitė L.Šilutės raj. Vilkų Kampo kaimo "Kapų kalno" tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1970Vilnius3 (34)43-56
Nakaitė L.Auksakalystės Lietuvoje iki XIII a. klausimu (2. Sidabro dirbinių geografija)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1968Vilnius2 (27)47-56
Nakaitė L.Sidabras kaip vertės matas I m. e. tūkstantmečio LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1966Vilnius1 (20)33-47
Nakaitė L.Sidabro naudojimas II-XIII amžiais Lietuvoje dirbiniams puoštiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)63-82
Nakaitė L.Miniatiūrinės IX-XIII amžių įkapės LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius2 (17)53-73
Nakaitė-Vaitkunskienė L.Bandužių kapinyno III-IV amžių kapų 1974 m. tyrinejimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1976Vilnius2 (55)91-102
Narvidas V.Trakų pusiasalio pilis: prisikėlimas iš griuvėsių ir užmarštiesLietuvos pilys 20052006VilniusT. 179-82
Navasaitis J., Sveikauskaitė A., Selskis S.Lietuvos rudnių šlako sudėtis ir savybėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 18121-134
Navickaitė O.Guogų-Piliuonos piliakalnisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)89-101
Navickaitė O.Pryšmančių, Kretingos raj., II-IV amžių plokštinio kapinyno tyrinėjimaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius2 (7)43-56
Navickaitė O.Veršvų kapinyno laidojimo papročiai Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1957Vilnius2153-174
Navickaitė-Kuncienė O.Pryšmančių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius137-143
Navickaitė-Kuncienė O.Reketės kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius161-183
Navickaitė-Kuncienė O.Seniausios (X-XIII amžių) svorio matų sistemos Lietuvoje klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1966Vilnius2 (21)143-159
Nerman B. Funde und Ausgrabungen in Grobiņa 1929Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae195-211
Nerman B.Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit1929Stockholm5-45
46-93
94-133
134-189
Nikžentaitis A.Vladas Žulkus - Baltijos regiono, Lietuvos, Žemaitijos ir Klaipėdos archeologasPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda19-24
Oleg PetrauskasApie baltų-slavų santykius Rytų Europos regione ankstyvajame geležies amžiuje ir ankstyvaisiais viduramžiais(degintinių kapų duomenimis)Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius165-176
81-97
Pages from doc01197020140111111642-7
Pages from doc01197120140111113337-6
Osė I. [Осе И.]Возникновение изразцовых печей в Латвии [Vozniknovenije izrazcovykh pechej v Latvii]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda137-145
Oshibkina S.Veretje kultūros menasLietuvos archeologija2000VilniusT. 19241-250
Ostrauskas T.Šiek tiek apie Lietuvos ankstyvojo mezolito gyvenviečių mikrolitinio medžioklės inventoriaus paskirtį. Trasologinių tyrinėjimų duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 29171-178
Ostrauskas T.Kundos kultūros tyrinėjimų problematikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 2393-106
Ostrauskas T.Mezolitinė Kudlajevkos kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23137-162
Ostrauskas T.Apie vėlyvojo Paleolito periodizaciją Lietuvoje. E.Šatavičiaus koncepcijos kritikaLietuvos archeologija2002VilniusT. 23239-246
Ostrauskas T. Michał Kobusiewicz "Ludy łowiecko-zbieracke połnocno-zachodniej Polski". Poznan, 1999 [recenzija]Lietuvos archeologija2002VilniusT. 23247-248
Ostrauskas T.Vėlyvasis paleolitas ir mezolitas pietų LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 167-17
Ostrauskas T.Kabelių 2-oji akmens amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 1631-66
Ostrauskas T.Vakarų Lietuvos mezolitasLietuvos archeologija1996VilniusT. 14192-212
Papreckienė I.V-VII a. žemaičių etninė odontologijaLietuvos archeologija1984VilniusT. 3151-154
Russow E., Pärn A.Kaarma personage in Saaremaa - a local nobleman's manor or a fortified dwelling of a conqueror?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda49-70
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Archeologinės tekstilės tyrimas taikant tarpdisciplininius tyrimo metodusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36211-220
Pečeliūnaitė-Bazienė E.Natūralus dažikliai, nustatyti I-XII a. iškastinės tekstilės fragmentuoseLietuvos archeologija2007VilniusT. 3081-96
Perminas K.Priešistoriniai luotai Lietuvoje. Lyginamoji analizė kitų šalių radinių kontekstePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda223-250
Petrauskas G.Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36284-285
Petrulienė A.Barinės senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 1147-72
Piličiauskas G., Piličiauskienė G.Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėjeLietuvos archeologija2011VilniusT. 37217-250
Piličiauskas G.Pasvarstymai Užnemunės akmens ir bronzos amžių tyrimų tema bei V. Juodagalvio monografijos „Užnemunės priešistorė“ kritikaLietuvos archeologija2011VilniusT. 37251-257
Piličiauskas G.Rokas Vengalis. Daktaro disertacija „Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36291-295
Piličiauskas G.Bifasinės titnaginės formos Lenkijos ir vakarų ukrainos teritorijose (nuo vidurinio neolito iki geležies amžiaus)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 31191-193
Piličiauskas G.Akmens ir bronzos amžiaus stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 25157-186
Piličiauskas G.Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23107-136
Piličiauskas G.Karaviškių 6A gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16229-238
Piličiauskienė G.Galvijų bandos struktūros pokyčiai XIV-XVII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33123-136
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Курганный могильник Пагоща: результаты раскопок 2005-2006 годов [Kurgannyj mogilnik Pagošča: rezultaty raskopok 2005-2006 godov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34211-252
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Белорусская археологическая периодика XX-начало XXI веков [Belorusskaja arheologičeskaja periodika XX-načiala XXI vekov]Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35127-136
Plavinskij N. [Плавинский A.Н.]Курганный могильник у д. Колосы [Kurganyj mogilnik u d. Kolosy]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius110-114
Pobol D.L. [Поболь Л. Д.] Находки римских монет на землях Беларуси [Nahodki rimckich monet na zemliah Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2173-80
Poškienė J.Trakų pilių ir miesto viduramžių keramikaMiestų praeitis2004VilniusT. 1126-174
Povilaitytė E.Vilniaus aukštutinės pilies rūmų ikonografija: nuo dokumentinio fiksavimo iki vizijųLietuvos pilys 20092010VilniusT. 583-103
Prasolov J. [Прасолов Я.]Результаты изучения технологии изготовления ножей-кинжалов с территории бывшей восточной Пруссии [Rezultaty izučenija tehnologii izgotovlenija nožej-kinžalov c territorii bivščeij vostočnoj Prussii]Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36183-196
Pronin G.N. [Пронин Г.Н.]Два типа пгребений в земле ятвяов [Dva tipa pogrebenij v zemle jiatviagov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda59-70
Pukienė R.Vilniaus Žemutinės pilies XIII-XVI a. radinių medienos rūšysLietuvos pilys 20082009VilniusT. 495-111
Pukienė R.Žemaitiškės 2-osios polinės gyvenvietės medinių konstrukcijų anatominė analizėLietuvos archeologija2004VilniusT. 2699-104
Puškorius A.Senojo odinio apavo terminijaLietuvos archeologija2007VilniusT. 30229-256
Puzinas J.Lietuvos praistorės bruožaiNaujoji mokykla. Kraštotyra1940Kaunast. III97-107
108-123
124-139
Puzinas J.Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys (1918-1938 metų Lietuvos proistorinių tyrinėjimų apžvalga)1938Kaunas1-67
67-131
132-192
Puzinas J.Stand der archäologischen Forschungen in LitauenPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga62-69
Abb. 1-18
Rackevičius G.LDK Valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002-2009 metaisLietuvos pilys 20092010VilniusT. 544-62
Rackevičius G.Šauliai iš Genujos prie Vilniaus pilies 1394 m.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33137-152
Rackevičius G.Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.2002Vilnius1-296
Rackevičius G.Arbaleto strėlės laikikliai iš Vilniaus piliesLietuvos archeologija2001VilniusT. 21375-382
Rackevičius G.Arbaleto strėlės ( Trakų bei Vilniaus strėlių palyginamoji analizė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18165-174
Rackevičius G.Arbaletų dirbtuvės Vilniuje ( XIV a. II pusė - XV a. I pusė)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18175-184
Rączkowski W.Landscapes full of pits: disappointments and prospects for aerial survey in the baltic sea regionPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius93-108
Radziukynas J.Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu1909Varšava1-38
Žemlapis
Ragauskienė R.XVI amžiaus Vilniaus pilininkai: kolektyvinis portretasLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5130-145
Ragauskienė R.Nuo valdos iki kunigaikštystės: Radvilų Dubingiai (XVI a. - XVII a. pradžia)Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 377-93
Ramecas E.Skaičiavimo žetonai rasti VilniujeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18253-262
Regina MerkienėKalendoriniai papročiai Vakarų ir Pietų Lietuvoje etninės kultūros bendrybės ir savitumaiVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius357-367
99-107
Regina Volkaitė-KulikauskienėNaujausi tyrimai apie baltų papuošalų dekorąVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius177-198
253-263
Remecas E.Monetų kompleksai, rasti tiriant Vilniaus žemutinės pilies teritorijąLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5116-129
Remecas E.Duomenys apie Vilniaus žemutinės pilies teritorijos numizmatikos radinius iki Valdovų rūmų tyrimų pradžios (iki 1987 m.)Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 336-48
Remecas E.Valdovų rūmų teritorija - numizmatinis lobynasLietuvos pilys 20052006VilniusT. 146-51
Remecas E.Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga)2003Vilnius1-108
Rickevičiūtė K.Karmėlavos senkapis (1998-2000 tyrinėjimai)Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24161-228
Rickevičiūtė K.Karmėlavos kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 1173-103
Riekstiņš H.Der zweite Depotfund von KukomuižaCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae473-478 Tafel I-II
Rier G. [Риер Я.Г.]Приднепровие в средние века [Pridneprove v srednie veka]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21293-298
Rimantienė R.Aš iš dvidešimtojo amžiaus. Vyriausios Lietuvos archeologės (g. 1920 m.) atsiminimai apie savo laikmetį, darbą, artimus ir pažįstamus žmones2010Vilnius1-472
Rimantienė R.Rutulinių amforų kultūra Vakarų LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 2341-50
Rimantienė R.Kuršių nerija archeologo žvilgsniu1999Vilnius1-112
Rimantienė R.Neolitas ir ankstyvasis žalvario amžius LietuvojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 1618-30
Rimantienė R.Pelesos paežerių akmens amžiaus stovyklos ir gyvenvietėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1679-108
Rimantienė R.Margių 1-oji gyvenvietė Lietuvos archeologija1999VilniusT. 16109-170
Rimantienė R.Barzdžio miško gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16171-208
Rimantienė R.Grūdos ežero 3-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16209-216
Rimantienė R.Žaliosios žalvario amžiaus gyvenvietėLietuvos archeologija1999VilniusT. 16217-228
Rimantienė R.PratarmėLietuvos archeologija1996VilniusT. 144
Rimantienė R.Šventosios 4-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 145-79
Rimantienė R.Šventosios 5-oji radimvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1480-82
Rimantienė R.Šventosios 6-oji gyvenvietėLietuvos archeologija1996VilniusT. 1483-173
Rimantienė R.Šakės-neolito gyvenvietėLietuvos archeologija1992VilniusT. 816-34
Rimantienė R.Žemės ūkio pradžia LietuvojeLietuvos archeologija1992VilniusT. 9120-126
Rimantienė R.Nemuno žemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) vėlyvojo neolito paminklaiLietuvos archeologija1985VilniusT. 480-98
Rimantienė R.Lynupio akmens amžiaus stovykla ir gyvenvietė (Rudnios girininkija, Varėnos raj.)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 498-111
Rimantienė R.Mergžerio 13-a ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenvietė (Varėnos raj. ir apylinkės)Lietuvos archeologija1985VilniusT. 4111-118
Rimantienė R.Šventoji. Pamarių kultūros gyvenvietės1980Vilnius1-88
Rimantienė R.Šventoji. Narvos kultūros gyvenvietės1979Vilnius1-191
Rimantienė R.Pirmieji Lietuvos gyventojai1972Vilnius1-96
Rimantienė R.Tūbausių kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius184-208
Rimantienė-Jablonskytė R.Aš buvau dr. Jono Puzino mokinėVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius90-98
Rimutė RimantienėŽemdirbystės pradžia baltų žemėseVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius109-123
21-28
Pages from doc01197120140111113337-2
Pages from doc01321420140327170724-2
Risbøl O.Airborne laser scanning of cultural features in Norwegian forests: preliminary results from a pilot projectPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius57-70
Romualdas ApanavičiusVakarų baltai etnoinstrumentologijos duomenimisVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius219-239
29-38
Rowell S. C.XV a. vyskupų atlaidos raštai Vilniaus Katedrai ir miestui: tekstas ir kontekstasLietuvos pilys 20072008VilniusT. 394-104
Rowell S.C.Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie kreivosios pilies vietąLietuvos pilys 20082009VilniusT. 4112-127
Ruta GravereVakarų baltų odontologiniai komponentai latvių tarpeVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius291-311
357-367
Sadauskaitė I.Kairėnų ir Seiliūnų kapinynų radiniaiLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)59-70
Šadyro I. [Шадыро В.И.]Городище и селище Прудники [Gorodišče i celišče Prudniki]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21267-274
Salatkienė B.Lietuvos geležies metalurgijos terminų problemaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34253-270
Salatkienė B.Kalnelių archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija1998VilniusT. 15137-162
Saltsman E.B.Pribrežnoje - Pamarių kultūros gyvenvietėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25135-156
Sarcevičius S.Dainų slėnio paslaptysLietuvos pilys 20082009VilniusT. 474-94
Sasnauskaitė G.Reginos Volkaitės-Kulikauskienės bibliografijaLietuvos archeologija2001VilniusT. 2131-48
Šatavičius E.Svidrų kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 29133-170
Šatavičius E.Bromės (Liungbiu) kultūra LietuvojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2517-44
Šatavičius E.Hamburgo kultūros radiniai LietuvojeLietuvos archeologija2002VilniusT. 23163-186
Sedov V. [Седов В.В.]Литва и кривичи [Litva i kriviči]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2181-88
Sedov V. [Седов В.В.]Земля ятвягов (племенная дифференциация) [Zemlia jiatviagov (plemennaja differenciacia)]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda50-55
Seibutis A.Kunigaikščių Radvilų Biržų tvirtovėLietuvos pilys 20062007VilniusT. 283-87
Selskienė A.Paplienijos piliakalnio papėdės gyvenvietės geležies metalurginio šlako tyrimaiLietuvos archeologija2007VilniusT. 3251-70
Semenchuk G.Dereviannyje zamki Belarusi XIV-XVII vekov (sostojanije izuchenosti i issledovatel'skije problemy)Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 418-36
Semenčuk G. [Семенчук Г.Н.]Раннесредневековый археологический комплекс Дрисвяты [Rannesrednevekovyj arheologičeskij kompleks Drisviaty]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21299-310
Sergej RassadinVakarų baltų pilkapiai ir Milogrado kultūraVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius109-123
125-138
21-28
Pages from doc01197120140111113337-3
Pages from doc01321420140327170724-2
Shirouhov R.Tarptautinė mokslinė konferencija „Gamtos šventvietės arba šventvietės gamtoje: paieškos, atradimai ir klasifikacija“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36275-279
Šidiškis T.Velniakalnių kraštas2009Vilnius1-143
Siemaszko J.Ščebros 14-oji gyvenvietė. Raktas Europos šiaurės rytinės dalies paleolitui pažinti ar dar viena paslaptis?Lietuvos archeologija2000VilniusT. 19251-266
Šilinis R.Kelionę privalu tęstiLietuvos archeologija2005VilniusT. 2817-20
Šimėnas V.Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto archeologų bendradarbiavimas 1940-2010 metaisVilniaus universiteto archeologijos katedra 1940–20102010Vilnius78-89
Šimėnas V.Gotų kelias. Gotai, Roma ir Černiachovo kultūraLietuvos archeologija2007VilniusT. 30257-262
Šimėnas V.Vytautas Kazakevičius (1951 10 11-2005 09 07)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30263-264
Šimėnas V.Adolfas Tautavičius (1925 09 09-2006 08 10)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30265-266
Šimėnas V.A. Bliujienė. Lietuvos priešistrorės gintarasLietuvos archeologija2007VilniusT. 32171-174
Šimėnas V.Jonui Stankui - 70Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32175-182
Šimėnas V.Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916 09 10-2007 03 28)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 32183-187
Šimėnas V.Videvutis - legenda ar tikrovė?Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda41-49
Simniškytė A.Geriamieji ragai LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15185-246
Simnišytė A.Lauryno Kurilos daktaro disertacija „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III-XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36298-301
Simnišytė A.2008 m. archeologinį sezoną bebaigiantLietuvos archeologija2009VilniusT. 34287-288
Simnišytė A.Sėlos kraštas VI/VII-XIII/XIV amžiais: teritorinė struktūraLietuvos archeologija2005VilniusT. 2729-48
Širouhov R. [Широухов Р.А.]Контакты пруссов и куршей Х-XIII вв. по археологическим источникам [Kontakty Prussov i Kuršeij X-XIII vv. Po arheologičeskim istočnikam]Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37167-206
Skučienė A.Archeologinių radinių kelias į ekspozicijąLietuvos pilys 20052006VilniusT. 189-94
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]О формировании Тушемлинской культуры в Днепро-Двинском междуречье [O formirovanii Tušemliskoj kultūry v Dnepro-Dvinskom meždureče]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 2189-100
Šmidt E. [Шмидт Е.А.]Поселения Днепро-Двинской культуры в верховьях Днепра и на смежных территориях [Poselenija Dnepro-Dvinskoj kultury v verhoviah Dnepra i na smežnyh territorijah]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius61-79
Smirnova M. [Смирнова М.Е.]Структура святилищ раннесредневековых пруссов [Struktura sviatilisch rannesrednevekovykh prussov]Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda123-128
Šnore R.Zur Typologie der frühen Silberbarren in LettlandPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga168-196
Abb. 1-10
Sobol V.E. [Соболь В.Е.]Основные этапы заселения территории феодального Минска [Osnovnyje etapy zaselenija feodalnovo Minska]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius115-118
Sorokin A.N.Etiudas apie "Rytų" orientacijąLietuvos archeologija2007VilniusT. 319-22
Sprinaitis R.XVII-XIX a. olandiško tipo pypkės Klaipėdos kultūriniuose sluoksniuoseVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda150-157
Springmann M.J.Der frühe Schiffbau und die Schifffarhrt in Kur- und PrusselandPraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda145-189
Stančikaitė M.Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiuLietuvos archeologija2004VilniusT. 26135-148
Stankus J.Genčių II kapinynasLietuvos archeologija2002VilniusT. 22199-242
Stankus J.Geležies gamybos Lietuvoje apžvalgaLietuvos archeologija2001VilniusT. 21171-182
Stankus J.Geležies dirbinių gamybos technologija Lietuvos miestuose XIV-XVI a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18185-204
Stankus J.Bandužių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 121-156
Stankus J.Geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1988VilniusT. 665-76
Stankus J.Plinkaigalio (Kėdainių raj.) m. e. V-VI amžių kapinyno geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius1 (94)51-62
Stankus J.Kairėnėlių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 363-79
Stankus J.Žemaičių plokštinių kapinynų geležies dirbinių metalografinė analizėLietuvos archeologija1984VilniusT. 3135-141
Stępień P.M.Konserwacja Zespołu Zabudowy Wzgórza Wawelskiego po roku 1990Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3105-119
Stępień P.M.Vavelio kalvos statinių komplekso konservavimas po 1990 m.Lietuvos pilys 20072008VilniusT. 3120-131
Stepinš P.Lietuvos Žiemgalos piliakalniaiLietuvos archeologija2003VilniusT. 24229-240
Steponavičienė D.Tarptautinė mokslinė konferencija "Aleksandro Jogailaičio dvaro kultūra"Lietuvos pilys 20062007VilniusT. 288-91
Steponavičienė D.Pilies festivalio aidaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 298-108
Steponavičienė D.Vilniaus žemutinės pilies sodas: duomenys ir atkūrimo problemosLietuvos pilys 20052006Vilnius33-37
Steponavičienė D.Valdovų rūmų tyrimų apžvalgaLietuvos pilys 20052006VilniusT. 116-22
Steponavičienė D.Vytautui Urbanavičiui - 70 arba "Ponas Požemis"Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1105
Steponavičienė D.Pagonybė. krikščionybė ir sinkretizmas: Vilniaus žemutinės pilies duomenysLietuvos archeologija2005VilniusT. 28175-190
Steponavičienė D.Metalinės aprangos detalės ir papuošalai Vilniaus žemutinės pilies tyrinėjimų duomenimisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24107-126
Steponavičienė D.Petras Tarasenka1996Vilnius1-160
Strazdas D.Akmenų krosnys VilniujeMiestų praeitis2004VilniusT. 1310-377
Striška G.Vilniaus žemutinės pilies XV - XVI a. prad. stiklo dirbiniaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 244-53
Striškienė Ė.XV a. Vilniaus žemutinės pilies reljefinės grindų plytelės bibline tematikaLietuvos pilys 20062007VilniusT. 234-43
Šturms E.Baltische AlkhügelPirmā Baltijas vēsturnieku konference Rīgā, 16.–20. VIII. 19371938Rīga116-132
Abb. 1-23
Šturms E.Die ältere Bronzezeit im Ostbaltikum1936Berlin und Leipzig0-46
47-77
78-121
122-155
Tafel 1-28
Karte I-VI
Šturms E.Ein Steinzeitlicher Wohnplatz am Zebrus-See in KurzemeCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae411-422 Tafel I-IV
Štychov G.Ankstyvųjų ilgųjų pilkapių kultūra Baltarusijoje V-VII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1825-36
Štychov G. [Штыхов Г.В.]Ятвяги по ипатьевскому летописному своду [Jatviagi po Ipatievskomu letopisnamu svodu]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21101-110
Sulgostowska Z.Pasiekimai ir temos diskusijoms apie pietryčių Pabaltyjo regiono paleolitą ir mezolitąLietuvos archeologija2000VilniusT. 19267-274
Švelniūtė R.Socialinio gyvenimo atspindžiai V-VI a. Plikaigalio kapinyneLietuvos archeologija2005VilniusT. 279-22
Švelniūtė R.Socialinės organizacijos skirtumai V-VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėsePraeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda207-222
Svetikas E.Latin Christianisation in the Orthodox Christian Grand Duchy of Lithuania in late 14th and 15th centuries: a puzzle of historical facts and archaeological dataRome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence2012Kraków – Leipzig – Rzeszów – WarszawaVol. 1677-688
Svetikas E.XIV a. pabaigos - XV a. amuletai iš apkaustyto lokio nago Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir kaimyniniuose kraštuoseLietuvos archeologija2009VilniusT. 34171-210
Svetikas E.Ietigalių tipologija ir chronologija iš LDK Vilniaus ir Medininkų vyskupijos XIV a. pabaigos-XV a. kapųLietuvos archeologija2009VilniusT. 35199-240
Svetikas E.XV a. antkaklės Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3097-120
Svetikas E.XIV a. antrosios - XV a. pirmosios pusės žiedinės segės reljefinių paviršiumi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir LivonijojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 3271-104
Svetikas E.Tretininkų odiniai kapšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolikaLietuvos archeologija2003VilniusT. 24241-266
Svetikas E.Sagtys XIV-XVII a.: tipai ir sagtys (pagal vėlyvųjų viduramžių kapinynų medžiagą)Lietuvos archeologija1998VilniusT. 15389-432
Svetikas E.Monetos XIV-XVII a. Lietuvos kapinynuoseLietuvos archeologija1995VilniusT. 11117-151
Szczepański S.Archaeology in the service of the nazis: Himmler`s propaganda and the excavations at the hillfort site in stary Dzierzgoń (Art Christburg)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 3583-94
Szukiewicz W.Strefy archeologiczne na LitwieRocznik Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Wilnie 1915-19181918Wilnot. VI5-16
Szukiewicz W.Cmentarzysko neolityczne w Łankiszkach pod NacząPamiętnik Fizyograficzny1916t. 231-12
Szukiewicz W.Skład chemiczny bronzów przedhistorycznych, znalezionych na Litwie i Rusi Litewskiej (Wyjątek ze „Szkiców z archeologji przedhistorycznej Litwy“)Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 1911-19141914Wilnot. V28-37
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim gub. WileńskiejMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1913Krakowt. 1356-75
Szukiewicz W.Cmentarzysko szkieletowe w SałapiaciszkachMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1910Krakowt. 1157-62
Szukiewicz W.Kurhan ciałopalny przy wsi WersoceMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1910Krakowt. 1163-69
Szukiewicz W.Działy archeologji przedhistorycznej oraz etnografji w MuzeumRocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 19081909Wilnot. II129-135
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczneMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1908Krakowt. 1025-45
Szukiewicz W.Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska)Światowit1904t. 59-16
50-58
Szukiewicz W.Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska)Światowit1901t. 33-29
Tabl. I-III
Tabl. IV-X, XV, XVI
Szukiewicz W.Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska)Światowit1900t. 23-16
Szukiewicz W.Kamienie z wyrytemi znakiŚwiatowit1900t. 2109-116
Szukiewicz W.Kamień z rytym rysunkiemŚwiatowit1900t. 2122-123
Szukiewicz W.Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. WileńskaŚwiatowit1899t. 132-38
Szukiewicz W.Przedmioty bronzowe znalezione nad Niemnem i MereczankąŚwiatowit1899t. 170-75
Talko-Hryncewicz J.Wiadomości antropologiczne o domniemanych szczątkach fińskich na ŻmudziMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1919Krakowt. 141-28
Talko-Hryncewicz J.O domniemanych czaszkach KrzywiczanMateryały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne1904Krakowt. 73-39
Tallgren A. Zur ältesten Eisenzeit des OstbaltikumsCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae167-176
Tamla Ü.Publications on archaeology in Estonia during 1990-2008Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35137-142
Tamulynas L.V tarptautinė mokslinė konferencija „Jono Puzino skaitymai“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34283-286
Tamulynas L.A. Bezzeenbergerio archeologiniai tyrinėjimai Klaipėdos krašteLietuvos archeologija1998VilniusT. 15247-286
Tarasenka P.Užnemunės krašto piliakalniai1997Vilnius1-176
Tarasenka P.Pėdos akmenyje1958Vilnius1-84
Tarasenka P.Lietuvos piliakalniai1956Vilnius1-100
Tarasenka P.Lietuvos archeologijos medžiaga. Materialien für litauische Archeologie1928Kaunas3-52
53-88
89-149
150-213
214-269
270-311
312-358
I-XXXII
Tarasenka P.Priešistorinė Lietuva1927Kaunas0-27
28-54
55-83
84-111
112-142
Tautavičienė B.Šarkų plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 325-41
Tautavičius A.Žygimanto Augusto Lobyno likimasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2111-114
Tautavičius A.Vytauto Urbanavičiaus bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2821-32
Tautavičius A.Mykolo Michelberto bibliografija (1961-1998)Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1811-24
Tautavičius A.Dėl mirusiųjų deginimo papročio plitimo V-VIII a. ŽemaitijojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda28-34
Tautavičius A.Požerės plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 393-118
Tautavičius A.Taurapilio "Kunigaikščio'' kapasLietuvos archeologija1981VilniusT. 218-43
Tautavičius A.Palangos kapinynasLietuvos archeologiniai paminklai1968Vilnius123-137
Tautavičius A.Papildomi duomenys apie naujus sidabro lydinių ir XIV a. II pusės - XV a. pradžios Lietuvos monetų radinius Lietuvos TSR teritorijojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius1 (18)67-84
Tautavičius A.Archeologiniai kasinejimai Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje 1957-1958 mm.Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1959Vilnius1 (6)115-134
Tischler O.Ostpreussische Altertümer. Hrg. H. Kemke1902KönigsbergTafel I-XXX
Tischler O.Bericht über den Zuwachs der archaeologischen Abteilung des Provinzial-Museums im Jahre 1889Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1890Jhrg. 3118-23
Tischler O.Ueber den Zuwachs der archäologischen Sammlung des Provinzial-Museums im Jahre 1888Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1889Jhrg. 3025-32
Tischler O.Ueber den Zuwachs der archäologisch-anthropologischen Abteilung des Provinzial-MuseumsSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 2811-14
Tischler O.Über Bronze-Depot-Funde des Provinzial-MuseumsSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 295-11
Tischler O.Über die im Jahre 1887 angestellten archäologischen Untersuchungen und über neue Funde, die ins Provinzial-Museum gelangt sindSchriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft1888Jhrg. 2914-15
Trusov O.Lydos pilis Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laikaisLietuvos pilys 20062007VilniusT. 276-82
Tučas R.GIS panaudojimo archeologinių duomenų erdvinėje analizėje galimybėsLietuvos archeologija2010VilniusT. 3629-46
Tur J.Opiś kości ludzkich z grobu w Koniuchach (pow. Wilkomierski)Światowit1901t. 389-93
Tyszkiewicz E.Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuki, rzemiosł i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej1850Wilno1-96
Tyszkiewicz K.O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej 1868Berlin1-287
Urbanavičienė S.Ažugirių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11152-168
Urbanavičienė S.Diktarų kapinynas Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11169-206
Urbanavičius V., Urbanavičienė S.Archeologiniai tyrimaiLietuvos archeologija1988VilniusT. 69-63
Urbanavičienė S. [Урбанавичене С.]Одежда жемайтов в XV-XVI вв. (по данным археологии) [Odežda žemajtov v XV-XVI vv. (po danym archeologii)]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius156-167
Urbanavičius V.Humanitarinės krypties biologas Gintautas Česnys (1940 04 23-2009 09 28)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35283-285
Urbanavičius V.Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2117-119
Urbanavičius V.Lietuvos Valdovų rūmai: vakar, šiandien, rytojLietuvos pilys 20052006VilniusT. 19-15
Urbanavičius V.Jakštaičių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1122-151
Urbanavičius V.XIV-XVII a. Jakštaičių gyventojų veido bruožai (Rekonstrukcija pagal kaukoles)Lietuvos archeologija1979VilniusT. 1171-190
Urbanavičius V.Senųjų tikėjimų reliktai Lietuvoje XV-XVII amžiais (3. Laidojimo papračiai Uliūnuose XVI-XVII amžiais)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1975Vilnius1 (50)51-62
Urbanavičius V.Graužių lobisLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1970Vilnius3 (34)77-83
Urbanavičius V.Rumšiškėnai XIV-XVI amžiais1970Vilnius1-84
Urbanavičius V.XIV-XVII amžių monetos Lietuvos kapinynuoseLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1967Vilnius2 (24)61-74
Urbonavičiūtė D.Atradimai Lietuvos istorijos instituto RankraštyneLietuvos archeologija2011VilniusT. 37258-264
Urbonavičiūtė D.Mokslinė konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis „Archeokraštovaizdis“ (2008-2010)“Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37269-272
Urbonavičiūtė D.Tarptautinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“Lietuvos archeologija2010VilniusT. 36289-290
Urbonavičiūtė D.„Lietuvos archeologijos“ 1979-2009 (1-34 tomų) bibliografijaLietuvos archeologija2009VilniusT. 35286-297
Vainilaitis V., Valionienė O.Rekonstrukcijos šiuolaikinėje tradicionalistinėje architektūroje ir archeologijojeMiestų praeitis2004VilniusT. 180-125
Vainilaitis V.XIV-XVI a. mediniai pastatai Vilniuje, Maironio g. 13/6Lietuvos archeologija2003VilniusT. 24267-270
Vainilaitis V.Mediniai vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai Vilniuje, Prezidentūros rūmų teritorijoje, XVI-XVIIIa.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18263-270
Vaitkevičienė D., Vaitkevičius V.XIII a. Lietuvos valstybinės religijos bruožaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21311-334
Vaitkevičius G.Įžanginės mintys apie kreivąjį miestąLietuvos pilys 20092010VilniusT. 532-43
Vaitkevičius G.Puodininkystės profesionalizacija XIV-XVII a. VilniujeMiestų praeitis2004VilniusT. 1175-276
Vaitkevičius V., Žikulinas J.Atrandant žemėlapius, arba kartografija - archeologijaiLietuvos archeologija2010VilniusT. 369-28
Vaitkevičius V.Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono šventvietės archeologijos ir folkloro duomenimis“Lietuvos archeologija2009VilniusT. 34277-278
Vaitkevičius V.Iš „Lietuvos archeologijos medžiagos“ istorijosLietuvos archeologija2009VilniusT. 3553-70
Vaitkevičius V.Pietinės Sėlos ribos beieškant: Sėlės kaimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 35193-198
Vaitkevičius V.Santakos pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30181-212
Vaitkevičius V.Vienos teorijos pėdsakais, arba mirusiųjų deginimo paprotys rytų LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2749-58
Vaitkevičius V.Akmenys su smailiadugniais dubenimisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28191-206
Vaitkevičius V.Lietuvos archeologijos tezauro projektasLietuvos archeologija2005VilniusT. 28231-236
Vaitkevičius V.Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartotekaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2949-54
Vaitkevičius V.Jono Puzino bibliografijaLietuvos archeologija2005VilniusT. 2955-70
Vaitkevičius V.Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.)Lietuvos archeologija2004VilniusT. 2647-72
Vaitkevičius V.Alkai. Baltų šventviečių studija2003Vilnius1-320
Vaitkevičius V.Nauja Žvėrūnos-Medeinos perspektyvaLietuvos archeologija2003VilniusT. 2417-32
Vaitkevičius V.Yvonne Lyven. Der Kult der Hausschlange. Eine Studie zur Religiongeschichte der Letten und LitauenLietuvos archeologija2003VilniusT. 24315-318
Vaitkevičius V.Akmenys su plokščiadugniais dubenimis Lietuvoje ir LatvijojeLietuvos archeologija1999VilniusT. 18227-242
Vaitkevičius V.Alkas: lietuviškas paminklų kontekstasLietuvos archeologija1998VilniusT. 15333-350
Vaitkunskienė L.Žvilių kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1999VilniusT. 171-247
Vaitkunskienė L.Archeologiniai šaltiniai apie mirusiųjų minėjimo apeigas (XIV-XVI a.)Lietuvos archeologija1995VilniusT. 11207-213
Vaitkunskienė L.Kuršių kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11214-243
Vaitkunskienė L.Pagrybio kapinynas. MonografijaLietuvos archeologija1995VilniusT. 131-208
Vaitkunskienė L.Dėl žemaičių aprangos regioninių skirtumųLietuvos archeologija1992VilniusT. 9144-151
Vaitkunskienė L.Dėl kuršių etninės teritorijos Žemaitijoje (I tūkst. pirma pusė)Vakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda22-28
Vaitkunskienė L.Moters ir vyro statusas žemdirbių bendruomenėje V-VI amžiaus LietuvojeLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius1 (90)74-85
Vaitkunskienė L.Kaštaunalių plokštinis kapinynasLietuvos archeologija1984VilniusT. 379-93
Vaitkunskienė L.Žirgų aukos LietuvojeLietuvos archeologija1981VilniusT. 258-77
Vaitkunskienė L.XII a. Graužių auksakalys (1. Auksakalio kapo tyrinejimai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1981Vilnius1 (74)33-43
Vaitkunskienė L.Sidabras senovės Lietuvoje1981Vilnius1-128
Vaitkunskienė L.Gintališkės kapinynasLietuvos archeologija1979VilniusT. 144-75
Vaitkunskienė L. [Вайткунскене Л.]Культовые места - "алкветес" в могильнике Пагрибис Шилальского района [Kultovyje mesta - "alkvetes" v mogilnike Pagribis Šilalskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius167-174
Valatka V.Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija2004Vilnius1-416
Valatka V.Maudžiorų plokštinis kapinynas (1964 ir 1966 m. tyrinėjimų duomenys)Lietuvos archeologija1984VilniusT. 36-24
Valatkevičienė R.Pilys 1860-1914 m. fotografijose. Trumpa apžvalgaLietuvos pilys 20062007VilniusT. 214-19
Valatkevičienė R.XIV-XVII a. žiedai Vilniaus Žemutinėje pilyjeLietuvos pilys 20052006Vilnius38-45
Valdemaras ŠimėnasVakarų ir rytų baltų ribos kaita archeologijos duomenimisVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius139-150
39-67
Pages from doc01197020140111111642-5
Pages from doc01197120140111113337-4
Valentin SedovVakarinių baltų įtaka kaimyninių slavų genčių kultūrai ankstyvaisiais viduramžiais(Mozūrijos ir Palenkės akmenimis krauti kapai)Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius165-176
241-251
Valionienė O.Viduramžių Vilnius: planinės struktūros raida XIV-XV a.Lietuvos pilys 20082009VilniusT. 454-61
Vaneeckhout S.Shovel-test sampling as a method to investigate prehistoric land-useLietuvos archeologija2010VilniusT. 3659-72
Varnas A.Tulpiakiemio senkapiaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11244-289
Vasiliauskas E.Vaškevičiūtė I., Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiais). Vilnius: Diemedis, 2007Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35276-278
Vasiliauskas E.Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kaikuriais Žagarės XII-XIII a. Istorijos klausimais)Lietuvos archeologija2008VilniusT. 33153-186
Vasiliauskas E.Lieporių ( Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.)Lietuvos archeologija2007VilniusT. 30213-228
Vasiliauskas E.Joniškis XVI-XVIII a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27105-132
Vasiliauskas E.Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė?Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Vlado Žulkaus 60-mečiui geležies amžiaus ir viduramžių Baltijos regione tematika2005Klaipėda191-206
Vasiliauskas E.XII-XIII a. žiemgalių palaidojimaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21335-354
Vasiliauskas E.Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII-XII a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 1879-100
Vaškevičiūtė I.Žiemgalos tyrėjų gretos tvirtėjaLietuvos archeologija2009VilniusT. 34289-293
Vaškevičiūtė I.Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuoseLietuvos archeologija2005VilniusT. 2897-114
Vaškevičiūtė I.Laidosenos ypatumai vakarų ŽiemgalojeLietuvos archeologija2004VilniusT. 2629-46
Vaškevičiūtė I.Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės pietinėje ŽiemgalojeLietuvos archeologija2001VilniusT. 21275-282
Vaškevičiūtė I.Etnokultūrinė žiemgalių sritisLietuvos archeologija2000VilniusT. 20141-158
Vaškevičiūtė I.Šukionių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20159-224
Vaškevičiūtė I.Stungių kapinynasLietuvos archeologija2000VilniusT. 20225-262
Vaškevičiūtė I.Mažeikių (Šiaulių raj.) XVI-XVII a.kapinynasLietuvos archeologija1995VilniusT. 11290-316
Vaškevičiūtė I.XVI-XVII a. Pavirvytės - Gudų kapinyno (Akmenės raj.) kapaiLietuvos archeologija1995VilniusT. 11317-329
Vaškevičiūtė I.IV-XI a. įvijiniai apgalviaiLietuvos archeologija1992VilniusT. 8128-135
Vaškevičiūtė I.Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (2. Ginklai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1986Vilnius2 (95)43-51
Vaškevičiūtė I.Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas (1. Laidosena, darbo įrankiai)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1985Vilnius2 (91)48-57
Vasks A.Latvian archaeology in periodical publications in Latvia (1918-2008)Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35143-152
Vėlius G.Kernavė - „Inovacinio kiemo galimybės“?Lietuvos archeologija2009VilniusT. 35265-272
Vėlius G.XIII-XIV a. Kernavės kapinyno apgalviaiLietuvos archeologija2001VilniusT. 21383-398
Vengalis R.Radinių erdvinio išdėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuoseLietuvos archeologija2010VilniusT. 3673-86
Vengalis R.Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a.Lietuvos archeologija2008VilniusT. 3341-70
Vengalis R.Grublėtoji keramika rytų LietuvojeLietuvos archeologija2007VilniusT. 32105-132
Veprauskienė S.Lietuvių tyrinėtojų darbai Egipto archeologijojeLietuvos archeologija2009VilniusT. 3571-82
Vinter M.A rather sad story: 50 years of aerial survey in DenmarkPast from the air. 2005 m. Klaipėdoje vykusio tarptautinio seminaro, skirto aerofotografijai, pranešimai2007Vilnius71-92
Visockis A.Peterburgo archeologijos institutas ir LietuvaLietuvos archeologija1992VilniusT. 9182-187
Vitkauskienė B.R.Vilniaus aukštutinės pilies priežūra ir konservavimas XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios periodikos duomenimis.Lietuvos pilys 20092010VilniusT. 563-82
Vitkauskienė B.R.Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijosLietuvos pilys 20072008VilniusT. 35-23
Vitkauskienė B.R.Amatininkai, architektai ir dailininkai LDK valdovų dvareLietuvos pilys 20062007VilniusT. 254-67
Vladimir KulakovPrūsų kultūros ištakosVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius109-123
199-210
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie Petro Tarasenko ir Jono Puzino polemiką ''Lietuvos Aido '' puslapiuoseLietuvos archeologija1992VilniusT. 921-27
Volkaitė-Kulikauskienė R.Narkūnų didžiojo piliakalnio tyrinėjimų rezultatai (apatinis kultūrinis sluoksnis)Lietuvos archeologija1986VilniusT. 55-49
Volkaitė-Kulikauskienė R.Apie vieną galvos papuošaląLietuvos archeologija1984VilniusT. 3118-125
Volkaitė-Kulikauskienė R.Derliaus nuėmimo įrankiai Lietuvoje m.e. I tūkstantmetyje ir II tūkstantmečio pradžioje (1. Peiliai-pjautuvėliai m. e. I-IV a.)Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1984Vilnius4 (89)79-90
Volkaitė-Kulikauskienė R.Krūminių senkapisLietuvos archeologija1979VilniusT. 1112-121
Volkaitė-Kulikauskienė R.Punios piliakalnis1974Vilnius1-87
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuvio kario žirgas1971Vilnius1-31
Volkaitė-Kulikauskienė R.Lietuviai IX-XII amžiais1970Vilnius1-295
Volkaitė-Kulikauskienė R.Ankstyviausių šalmų Lietuvoje klausimuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1965Vilnius2 (19)59-71
Volkaitė-Kulikauskienė R.Kovos kirviai Lietuvoje Ankstyvojo feodalizmo laikotarpiuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius1 (16)101-114
Volkaitė-Kulikauskienė R.Nauji duomenys apie Vakarų Lietuvos moterų galvos dangą ankstyvojo feodalizmo laikotarpiuLietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija1964Vilnius2 (17)41-52
Volteris E.Die Silbersachen des Stadtmuseums in KaunasCongressus Secundus Archaeologorum Balticorum Rigae, 19.–23.VIII.19301931Rigae267-268
Wojciech NowakowskiNemuno žemupio sritis ir Sambija Romos imperijos laikotarpiuVakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius177-198
99-107
Pages from doc01197120140111113337
Pages from doc01197120140111113337-7
Wrzosek A.Szkielety z kurhanów w Nawrach w powiecie Postawskim (Squelettes de tumulus funéraires à Nawry district de Postawy)Rocznik archeologiczny1937Wilnot. I70-82
Zabiela G.Povilo Blaževičiaus daktaro disertacija apie žaislus ir žaidimus Lietuvoje XIII-XVII a.Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37276-279
Zabiela G.Klaido Permino daktaro disertacija apie XVI-XX a. Lietuvos ir Latvijos luotusLietuvos archeologija2010VilniusT. 36296-298
Zabiela G.„Lietuvos archeologijos“ gimimasLietuvos archeologija2009VilniusT. 359-36
Zabiela G.Daktaro disertacija apie XIV-XVIII a. Vilniaus gynybinius įrenginiusLietuvos archeologija2009VilniusT. 35281-282
Zabiela G.Nauji puslapiai medinių pilių tyrimuoseLietuvos pilys 20082009VilniusT. 44
Zabiela G.Baltijos jūros regiono pilių ir įtvirtintų miestų tyrinėjimaiLietuvos pilys 20062007VilniusT. 2115-116
Zabiela G.Adolfui Tautavičiui - 80Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1103-104
Zabiela G.Pirmoji knyga apie Lietuvos viduramžių archeologiją (Albinas Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. - Vilnius: "Versus Aureus", 2005, 200 p., 1000 egz.)Lietuvos pilys 20052006VilniusT. 1110-111
Zabiela G.Piliakalnių papėdžių gyvenvietės: tyrinėjimų problematika LietuvojeLietuvos archeologija2005VilniusT. 2785-104
Zabiela G.Andris Caune, Ieva Ose. Latvijas 12. Gadsimta beigu- 17 gad simta vacu pilu leksikons. Latvijas viduslaike pilis. Riga: Latvijas vestures instituta apgads. T. IV. 592 P.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 27295-297
Zabiela G.Bajerburgo pilisLietuvos archeologija2005VilniusT. 28163-174
Zabiela G.Jono Puzino gyvenimo keliasLietuvos archeologija2005VilniusT. 2913-30
Zabiela G.Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.Lietuvos archeologija2005VilniusT. 29253-254
Zabiela G.Metalo detektoriai archeologiniuose kasinėjimuose neįsisąmoninta būtinybėLietuvos archeologija2004VilniusT. 26167-172
Zabiela G.Lietuvos piliakalniai: tyrinėjimų aspektasLietuvos archeologija2003VilniusT. 2433-56
Zabiela G.Gudiškių senkapisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24271-298
Zabiela G.Ieva Ose. Latvijas viduslaiku pilu pēnieciba 18-20. Gadsimta. Latvijas viduslaiku pilisLietuvos archeologija2003VilniusT. 24319-320
Zabiela G.Vandalinas Šukevičius - akmens amžiaus gyvenviečių tyrinėtojas (150-ųjų gimimo metinių sukakčiai pažymėti)Lietuvos archeologija2002VilniusT. 239-28
Zabiela G.Žvelgiant į nueitą keliąLietuvos archeologija2001VilniusT. 2111-30
Zabiela G.Piliakalniai - slėptuvėsLietuvos archeologija2001VilniusT. 21399-412
Zabiela G.Geležies amžiaus radiniai iš UkmergėsLietuvos archeologija1999VilniusT. 1869-78
Zabiela G.Laidosena pagoniškoje LietuvojeLietuvos archeologija1998VilniusT. 15351-380
Zabiela G.Sudarytojo žodisLietuvos archeologija1995VilniusT. 113-4
Zabiela G.Bečių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11330-381
Zabiela G.Šeimyniškėlių senkapisLietuvos archeologija1995VilniusT. 11382-397
Zabiela G.Velikuškių piliakalnio "kapai"Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius46-60
Zaborski A.Cmentarzysko w Poszuszwiu w pow. i gub. KowieńskiejŚwiatowit1905t. 6145-148
Zagorska I.Jūros žinduolių medžioklės strategija rytų PabaltyjeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19275-286
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Исследование восточно литовского кургана ХIII века скремацией у Д.Ашмянец [Issledavanie vostočno litovskovo kurgana XIII veka s kremaciej u D. Ašmianec]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21413-420
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Орнаментация керамики северобелорусской археологической культуры [Ornamentacija keramiki ceverobelorusskoj arheologyčeskoj kultury]Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse1994Vilnius104-113
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]О погребальном обряде у населения культуры штрихованной керамики [O pogrebalnom obriade u naselenija kultury štryhovannoij keramiki] [Burial ritual among the population of the stroked ceramics cultureLietuvos archeologija1992VilniusT. 9104-107
Zaikovskij E. [Зайковский Э.М.]Этапы развития неолита Северной Белорусии [Etapy razvitija neolita Sieviernoj Bielorusii]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius23-28
Zaikovskiy E.Šventvečių tyrimai Neries (Vilijos) baseineLietuvos archeologija2005VilniusT. 27287-294
Zalaško G.M. [Залашко Г.М.]Городище "Бесовая гора" возле д. Хоромск Столинского района [Gorodišče "Biesovaja gora" vozle d. Choromsk Stolinskovo rajona]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius59-63
Zalizniak L.R.Rimantienė - rytų Europos šiaurės vakarinės dalies vėlyvojo paleolito periodizacijos kūrėjaLietuvos archeologija2000VilniusT. 1931-46
Žalnierius A.Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimaiLietuvos archeologija2005VilniusT. 27133-160
Žalnierius A.Kauno ištakų ir ankstyvosios raidos archeologinės problemosVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda145-150
Zdanovič N.I. [Зданович Н.И.]Неполивная посуда Мирского замка [Nepolivnaja posuda Mirskovo zamka]Древности Литвы и Белоруссии [Drevnosti Litvi i Belorussii]1988Vilnius145-149
Zhilin M.Perėjimo iš mezolito į neolitą chronologija rytų Europos miškų juostojeLietuvos archeologija2000VilniusT. 19287-298
Žilinskaitė A.Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ (2010 m.)Lietuvos archeologija2011VilniusT. 37273-275
Žilvytis ŠaknysVakarų ir pietvakarių Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo papročių regioniniai savitumai (XX a. I pusė)Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija1997Vilnius341-355
Žiogas J.Archaiologiški tyrinėjimai Gaidės apylinkėjeLietuvių tauta1909kn. 1, d. 0-25
Zujienė G.Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro laidotuvių Vilniuje ceremonialasLietuvos pilys 20062007VilniusT. 268-75
Žukauskaitė J.Virvelinės keramikos kultūros kapai rytų Baltijos regioneLietuvos archeologija2007VilniusT. 3171-90
Žukauskaitė J.Rytų Baltijos regiono virvelinės keramikos kultūros atstovų kilmėLietuvos archeologija2004VilniusT. 25109-134
Žukauskas D.Medininkų pilies datavimo problemosLietuvos pilys 20052006VilniusT. 168-72
Žulkus V.Palanga in the Middle Ages. Ancient settlements2007Vilnius1-424
Žulkus V.Viduramžių Klaipėda. Miestas ir pilis. Archeologija ir istorija2002Vilnius1-166
Žulkus V.Kuršių kaimai XI-XV a.Lietuvos archeologija1999VilniusT. 18135-152
Žulkus V.Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūrojeVakarų baltų archeologija ir istorija1989Klaipėda107-116
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследование восточнолитовских курганов на территории Беларуси [Issledavanie vostočnolitovskih kurganov na territorii Belarusi]Lietuvos archeologija2001VilniusT. 21111-120
Zverugo J. [Зверуго Я. Г.]Исследования Гораньского городища [Issledovania Goranskovo gorodiščia] [Research of the Gorane hill-fort]Lietuvos archeologija1992VilniusT. 992-103
Žygas K.P.Erazmo Vitelijaus (Cioleko) pirmutinės dienos Romoje. Ištraukos iš Jono Burkardo 1501 metų dienoraščio Liber NotarumLietuvos pilys 20092010VilniusT. 5168-179
Крачковский Ю. Д.Отчет о дейтельности Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX Археологического с’ездаТруды IX археологического с’езда в Вильне 18931897Вильнот. 2138-196
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Ковенской губернии1899Вильно1-44
45-98
98-161
карта
Покровский Ф. В.К Исследованию курганов и городищ на восточной окраине современной ЛитвыТруды IX археологического с’езда в Вильне 18931897Вильнот. 232-37
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Гродненской губернии 1895Вильно1-81
82-165
Покровский Ф. В.Археологичкская карта Виленской губернии 1893Вильно1-89
90-164
Спицын А.Литовские древностиTauta ir žodis1925t. 3112-171
Спицын А.Курганы близь д. Пакальнишек, Ковенской губернiиИзвестия императорской археологической коммиссiи1902С. Петербургь95-98 Tabl. 4-6
Спицын А.Обозрение некоторых губерний в археологическом отношенииЗаписки Русского Императорского археологического общества1899т. 11, вып293-302
Спицын А.Предполагаемыя древности Черной РусиЗаписки Русского Императорского археологического общества1899т. 11, вып303-310